Rozhovor s novým členem předsednictva DM

2021-12-2-1

Dennis Rann je od 2.12.2021 novým členem předsednictva Dělnické mládeže. S tímto charismatickým mladíkem, jenž má německé kořeny, jsme pro vás udělali tento rozhovor.

 

1) Dennisi, víme, že jsi z Prahy a zároveň máš v sobě německou krev. Mohl bys to našim čtenářům více přiblížit?

 

- Jasně, německou krev mám ze strany otce. Otec se narodil rok po 2. světové válce, v roce 1946 a žil v Hamburku. Prošel jsem nespočet německých měst a míst, ale severský Hamburk, kde jsem prožil část dětství, ve mně utkvěl nejvíce. Můj otec již bohužel nežije, avšak když vidím, jak německá země trpí, jsem alespoň rád, že už netrpí s ní...

 

2) Co tě v životě přimělo stát se radikálním nacionalistou?

 

- Prozřetelnost. Přiměl mě k tomu sám život a jeho okolnosti. Respektive jeho nynější realita, skutečná podstata dějin a zároveň vyzrátí v muže. Kompletně jsem prozřel a procitl. Roky vzdělávání se, hledání pravdy, kdy skládáš jednotlivé dílky podložené důkazy a ve výsledku ti vzniká jasný obraz reality. Nikdy nepochopíš přítomnost, natož budoucnost, dokud nepochopíš minulost. Tedy přiměla mě k tomu sama radikálnost úřadujícího světového zla v podobě NWO a pud chránit náš rod, identitu a bližní své.

 

3) Proč sis vybral zrovna Dělnickou mládež?

 

- S některými členy jsem se již od vidění znal z aktivistických a protestních akcí z uplynulých dvou let. Rozhodující bylo srdce, neústupná zásadovost a společná Idea. Zároveň odkaz na minulost, který je tak aktuální k dnešku, tak provázán s přítomností... Historie se opakuje a je třeba být připraven. Připraveným štěstí přeje!

 

4) Na co by ses chtěl ve své funkci v DM nejvíce zaměřit?

 

- v DM se chci zaměřit na propagaci, nadále sílit v probouzení lidu, ovšem především již svolávat vlky - tedy mobilizovat do našich řad desítky nových či staronových, schopných a odhodlaných přívrženců. Jak již výše bylo zmíněno slovo - radikálně, ovšem zároveň moudře(!) se postarat o nápravu. Je na čase smést jak z DM tak z DSSS ten x let starý prach, který tam neprávem a pokrytecky nanesla mediální neomarxistická pakáž, jejich programování lidí, manipulace a západní lživá propaganda. Přišel čas obnovit naši důstojnost, vznešenost a záři. Změna musí zažehnout nejprve v každém z nás a vás. Nikdo jiný nám ani vám nepomůže. Musíme si to vybudovat sami každý za sebe, to však ve výsledku tvoří tu jednotnou sílu.
Momentálně pracuji na svém projektu "propaganda vědomí a pravdy", který spatří světlo vlasti začátkem dalšího roku a kde budu jasně jmenovat jména a zájmy všech těch, které v tomto rozhovoru nazývám globálním zlem.

 

5) Co pro tebe znamená národní socialismus?

 

- Národní socialismus pro mě znamená ty hodnoty, cítění a vlastnosti, které jsou ve společnosti záměrně postupně tiše ničeny.
A tedy, že: Vlastní lid je vždy středem zájmu a je naším nejcennějším vlastnictvím. Národní, zemědělská i hospodářská nezávislost je základ. Láska a pomoc bližnímu svému, láska k dětem a čest ke starším. Národní a duchovní sounáležitost, identita a hrdost. Ohleduplnost, pomoc slabším, pokora, čest, věrnost, svědomitost, upřímnost, férovost, zodpovědnost, zdraví, statečnost, společenská empatie a opravdová solidarita a spravedlnost. Úcta k přírodě se rovná úcta k sobě samému a naopak,
ochrana zvířat a přírody, ochrana našich rodin, žen a dětí a jejích budoucnosti.
Protože národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebe-vědomím. Prostě zapomněl sám sebe...
Nakonec bych k této otázce důrazně podotkl, že národní socialismus je úplně něco jiného než socialismus, který zde lidé zažili během komunistické okupace..

 

6) Jaký je tvůj nejoblíbenější citát či životní heslo?

 

- Citátů je mnoho, avšak první, který mě napadl: "Je nezbytné, abych zemřel pro svůj lid, ale má duše povstane z hrobu a celý svět uvidí, že jsem měl pravdu."

 

7) Co bys teď vzkázal všem zaprodaným politikům a ostatním přisluhovačům multi-kulti-korona totality?

 

- I když co se globálně děje je velké mínus a utrpení pro rodiny, pro celé národy a lidstvo samotné, tak zde vidím i jedno velké plus a tím se dostávám k odpovědi. Co bych vzkázal? Nic, jen - Díky. Díky tomuto spiknutí a konkrétně p(L)andemii se otevřely dveře pravdě. Stejně jako já spousta lidí po celém světe totálně procitla, obrovské masy sjednocujících lidí by se nikdy takto nemobilizovaly a nepoznaly, kdyby se nedělo, co se děje.
Pravda a otevírání vědomí se šíří lidmi jako vir - ve smyslu filmu "pošli to dál". Tím samozřejmě roste odpor, touha bojovat proti globálnímu zlu a odkrývat její strůjce. Svým počínáním tudíž dali lidstvu zároveň šanci převzít otěže.
Možná si to neuvědomují, ale tím, že z tajnosti na sebe upozornili, nám dali nejlepší zbraň proti nim - pravdu a prohlédnutí.
Za poslední desítky let nebyla lepší šance na konečné sesazení a vyřešení těchto světových zločinců, této stohlavé hydry.
Víte, proč se vše urychluje a zvyšuje se celkový tlak v posledních měsících? Z jasného důvodu a to z důvodu obav globálního zla o svůj zvrácený plán směřující k přijetí NWO. Je to reakce na masivní vlny probouzení lidí po celém světě, proto neustále radikalizují a proto musíme radikalizovat i my a využít tyto časy nejen v náš prospěch, ale především v prospěch našich dětí a tím celého lidstva. Máme to každý jen ve svých rukou! Nechť rozpadající a požírající systém zničí sám sebe.

 

8) Mohl bys našim fanouškům prozradit, jaké jsou tvé koníčky?

 

- Mezi mé záliby vždy patřil sport. V mládí jsem kromě fotbalu hrál ragby, nyní se rekreačně věnuji boxu. Mezi mé hlavní zájmy patří má rodina, politika, psychologie, právo, historie, duchovno, mytologie, spiritualita, četba knih, sociální tématika a rozšiřování vědomí, síly mysli a vůle.

 

Pravda srazí tvé iluze, ale osvobodí duši.

 

Děkujeme ti za upřímné odpovědi a přejeme ti hodně sil v našem společném boji!
-red-