Členství

Do Dělnické mládeže se může zapojit každý, komu je více než 14 let (a méně než 35 let). Musí vyplnit přihlášku (k vytištění ZDE) a poslat se svou fotografií (průkazovou! nikoliv podomácku vytištěnou) na adresu hnutí: Ústřední sekretariát DSSS a Dělnické mládeže, Moulíkova 5, 150 00, Praha 5. Následně mu bude vystavena členská legitimace a společně s průvodním dopisem (manuálem) zaslána zpět na uvedenou adresu bydliště. Doba vyřízení členské legitimace trvá nejdéle 6 týdnů. Pokud se do této doby nevrátí zájemci o vstup jeho vyhotovená legitimace, je v jeho zájmu se o ni přihlásit na mailu delnickamladez@protonmail.com.

Členský příspěvek na činnost a výstavbu hnutí činí 500 Kč na rok, splátka může být i půlroční (250 Kč).  Platí se vždy na celý rok nebo půlrok, tj. období leden - prosinec daného roku, popř. leden - červen a červenec - prosinec. Obnos zašlete na bankovní účet sdružení:

278085571/0300

 

Od členských příspěvků jsou osvobozeni lidé mladší 14 let, kteří si rovněž mohou podat přihlášku do DM. Stanou se registrovanými přiznivci DM a po dovršení nutné věkové hranice se stanou plnoprávnými členy.

Členství v DM je důsledně oddělené od základny DSSS, člen DM může být (ale i nemusí) členem jak Dělnické strany sociální spravedlnosti, tak i Dělnické mládeže. Je však třeba připomenout, že členství ve straně je podle zákona možné až od 18 let, kdežto u našeho sdružení od čtrnácti.

Jak zaplatit členské příspěvky

1. Členské příspěvky je možné zaplatit bankovním převodem na účet sdružení 278085571/0300, kdy je třeba uvést jako variabilní symbol svoje datum narození.

2. Druhou možností je zaplatit složenkou typu A, tady je třeba uvést:

Ve prospěch účtu: 278085571, Kód banky: 0300

V. symbol: datum narození

3. Příspěvky je také možné zaplatit osobně na poradách a dalších setkáních DM