IX. celostátní sjezd DM

IX. celostátní sjezd Dělnické mládeže, který se konal 14.10.2023 v Praze, zvolil nového předsedu a s ním i nové předsednictvo celé organizace.

Ix-celostatni-sjezd-dm-1 Ix-celostatni-sjezd-dm-2

Dnes již bývalý předseda Martin Aubrecht měl motivační řeč a nabídl hnutí vypracovaných 14 bodů cílů pro další období. ,,Bylo mi ctí být 11 let členem Dělnické mládeže a dnes předávám pochodeň odporu novému předsedovi,'' dodal na závěr. S DM se loučil také místopředseda Patrik Čížek, který rovněž vyjádřil vděk členství v Dělnické mládeži a rozdal přítomným důležité rady.

Od 14.10.2023 je novým předsedou Marek Rochelt, místopředsedou Tibor Suchomel, tajemníkem Miroslav Piskač, členem předsednictva Václav Bártek a jako další členkou předsednictva byla zvolena Eva Zouharová.

Ix-celostatni-sjezd-dm-3 Ix-celostatni-sjezd-dm-4

,,Přátelé, kamarádi, chtěl bych vám poděkovat za vaše hlasy, nesmírně si toho vážím. Je to pro mě velká čest zastávat funkci předsedy Dělnické mládeže. Moc se těším na spolupráci s ostatními nově zvolenými členy předsednictva i s řadovými členy či našemi sympatizanty, zvláště pak s našimi sponzory, kterým bych chtěl tímto poděkovat za podporu. Jako úplně posledním bych chtěl poděkovat i našim nepřátelům, kteří nám po celou dobu naší existence dělají reklamu, byť špatnou, ale i ta se počítá. My jim za to samozřejmě děkujeme a přejeme jim aspoň trošku úspěchu v jejich životě. Ještě jednou vám děkuji a budu se těšit na nejbližší akci. Bude jich opravdu hodně. Dělnická mládež má co nabídnout, tím si můžete být jistí,'' řekl po svém zvolení předseda Marek Rochelt.
-red-