Příznivci

Sjezd_dm_2011_47

Mimo členství nabízí Dělnická mládež (DM) i možnost stát se příznivcem DM. Příznivec DM se podílí na činnosti místní organizace DM stejně jako její člen, nemá však právo být volen do jednotlivých funkcí místní organizace, ani možnost zastoupení ve vyšším orgánu DM.

Podobně jako u členství se příznivcem DM může stát osoba do 35 let věku, dolní hranice není určena.

Zapojení příznivců do činnosti DM je tedy na dobrovolné bázi bez tíhy zodpovědnosti, jakou nesou členové. Chcete-li se stát naším příznivcem, ozvěte se nám na e-mail delnickamladez@protonmail.com. Následně se Vám ozvou naši zástupci s výzvou k zapojení se do naší činnosti. Podobně budete informování o interních akcích a poradách DM.