Založit MO

Mládežnické sdružení Dělnická mládež (DM) vytváří místní organizace v rámci obcí, a to ve všech místech, kde se sdruží 3 a více členů sdružení.

Předsednictvo Dělnické mládeže považuje vznik místních organizací našeho hnutí za jednu z hlavních priorit náborové kampaně. Pro potřeby našich členů a žadatelů o členství, kteří ve své obci chtějí založit místní organizaci a jsou minimálně tři, vystavujeme formulář pro zápis o takovém aktu, který je třeba po vyplnění zaslat na adresu sídla hnutí. Formulář „Zpráva o založení místní organizace DM“ je ke stažení ZDE.

Místní organizace volí prostým hlasováním při většinovém systému předsedu.

V případě, že místní organizace DM klesne počtem svých členů pod 3 osoby, pak se automaticky rozpouští a zbylí členové jsou zařazení do jiné místní organizace, která je místně nejbližší.

Místní organizace nemají právní subjektivitu. Mohou pouze na základě písemného zmocnění předsednictva uskutečňovat tzv. konkrétní úkoly, jako např. organizovat kulturní akce, vzdělávací semináře, veřejná shromáždění s pronájmem sálu, nebo na volném prostranství, zvát na besedy přední osobnosti naší politické a kulturní scény, atd.

S případnými dotazy ohledně zakládání místních organizací se obraťte na náš oficiální e-mail: delnickamladez@protonmail.com