Založit MO

Mládežnická organizace Dělnická mládež (DM) vytváří místní organizace v rámci obcí, a to ve všech místech, kde se sdruží 3 a více členů sdružení.

Předsednictvo Dělnické mládeže považuje vznik místních organizací našeho hnutí za jednu z hlavních priorit náborové kampaně.

Místní organizace volí prostým hlasováním při většinovém systému předsedu.


V případě, že místní organizace DM klesne počtem svých členů pod 3 osoby, pak se automaticky rozpouští a zbylí členové jsou zařazení do jiné místní organizace, která je místně nejbližší.

 

S případnými dotazy ohledně zakládání místních organizací se obraťte na náš oficiální e-mail: delnickamladez@protonmail.com