1. máj se vrací do Brna

Nalepkya6_1 21. února 2015 Ano, po čtyřech letech se národní první máj uskuteční v Brně. To už samo o sobě je příslibem kvalitní národovecké manifestace, protože akce v Brně vždy přitahovaly velkou pozornost. Svoje kouzlo má i vzpomínka na brněnské prvomájové demonstrace v letech 2007, 2009 a 2011 – každá z těchto akcí měla něco do sebe a my pevně věříme, že se k nim důstojně přidá i rok 2015. Mezi aktivisty národního hnutí je první máj v Brně zkrátka synonymem kvality a my věříme, že letošní ročník nastavenou laťku neshodí, ba spíše ji posune zase o kousek výš.

V centru Brna

Naše shromáždění je ohlášeno na centrálním náměstí Svobody s trasou přes centrum Brna, na vlas stejnou jako v roce 2009. Tyto lukrativní ulice jsme si museli zamluvit hned v první den, kdy to bylo možné, tedy už 1. listopadu 2014. Kdybychom toto promeškali, celé centrum by bylo znovu zabrané demokratickými stranami z brněnské radnice, které si takto rok co rok planě obsazují ulici co ulici v historickém centru Brna na 1. května, aby jimi nemohly projít politické síly, které stojí na opačných hodnotových příčkách než tito fašizující liberálové ze zastupitelských lavic.

Bude Brno blokovat?

Dá se takřka s určitostí předpokládat, že i letos se najdou blokádníci, kteří nesnesou, aby v ulicích byly slyšet jim nepohodlné názory. A jsou to znovu tytéž kruhy netolerantních liberálů a demokratů (zástupci etablovaných politických stran), případně rudých fašistů (Antifa a další radikálně levicové spolky), případně obsahem jejich nesourodá slátanina (Nesehnutí, Žít Brno, Zelení…), kteří třeba pod účelovou platformou (například v minulosti: Brno blokuje, Listopadem to nekončí, Valentýnka pro Konvičku) hlásají svoji nenávist ke všemu, co zavání politickou nekorektností či jen rozdílnými náhledy na určitou problematiku.

Tolik jen na vysvětlenou toho, že v případě těchto rádoby studentských a občanských protestů proti „neonacistům“ drží taktovku vždy tytéž politické kruhy stojící dlouhodobě v protipólu hodnot, jaké zastává národně opoziční hnutí. Na druhou stranu tyto protiakce vždy dodávají našim velkým manifestacím určitou jiskru a především mediální pozornost, na kterou jsou vůči nám jinak sdělovací prostředky docela skoupé.

Ale zpět k programu naší akce. Můžeme se také těšit na bohatý kulturní program i kvalitní sestavu řečníků z tuzemska i zahraničí. Právě hosté ze zahraničí budou tentokrát moci mluvit k tématu více než kdy jindy.

Evropo povstaň

Tak zní totiž heslo, které jsme zvolili jako motto pro naši demonstraci. Před čtyřmi lety kvůli tomuto heslu skončilo několik mladých lidí u soudu. Taková nám tu vládne demokracie... Požadavek „Evropo povstaň“ je ale zcela legitimní zejména ve světle dnešních problémů Starého kontinentu. Což ostatně nakonec ve zmiňovaném případě uznal i soud.

Je smutným faktem, že každým dnem vysedají v evropských přístavech tisíce imigrantů, kteří pomalu ale jistě nahrazují původní evropské obyvatelstvo i evropské zvyky, kulturu a identitu jako takovou – a to vše z iniciativy nám podstrčených a námi volených vládních kruhů na státní, evropské i světové úrovni. Evropa čelí cílené genocidě. To je problém číslo jedna, který s sebou ruku v ruce přináší hospodářskou a morální bídu, jaká panuje v evropských státech, Českou republiku nevyjímaje.

Evropa umírá

Evropo povstaň! Tak zní naše odpověď. My realitu přehlížet nebudeme. Tak hromově zaburácí naše odpověď 1. května v Brně. Zazvoňte společně s námi v Brně Evropě na poplach. Těšíme se na Vás!

1. května 2015, 14:00 hod.

Brno, nám. Svobody

-red-