Kdo jsme

Dělnická mládež (DM) je občanská iniciativa mladých, kteří sympatizují s českým dělnickým hnutím nebo se přímo podílejí na jeho činnosti. DM má za cíl sdružovat mladé občany České republiky na základě jejich souznění s idejemi sociálními a národními a respektování zásad života ve svobodné společnosti.
 
DM organizuje společenské, kulturní a sportovní aktivity a tím pomáhá mladým lidem trávit efektivně volný čas. Cílem je dosažení vyšší psychické a fyzické úrovně svých členů a mládeže celého národa. Sdružení dále přispívá k všeobecně hojnější účasti české mládeže na společenském dění a tak pěstuje odpovědnost za budoucnost své země.

Více v programu Dělnické mládeže