24.03.1999 – Zločin proti Evropě – Pryč z NATO!

25. března 2019 

Nato-1

Od zločinu, které NATO spáchalo na srbském lidu, uplynuly již dvě desetiletí. Srbsko obhajovalo svoji kulturu, tradici křesťanství a celou evropskou kulturu proti vojenské Severoatlantické alianci a teroristickým agentům. Srbský boj proti globalizační a islamistické hrozbě v devadesátých letech je avantgardou dnešního boje evropských nacionalistů proti masové imigraci a islamizaci Evropy.

Zatímco srbští patrioti jsou oprávněně pyšní na neporažené srbské ozbrojence, kteří bojovali ve velmi nerovném konfliktu a dnes,  o dvě desetiletí později, všechny nevinné oběti terroru NATO - především piloti, kteří každou noc bránili srbský vzdušný prostor, umírající pro svůj lid, letěli na věčnost. A abychom uctili jejich památku, posíláme 24. března 2019 znamení solidarity. 

,,Drazí spoluobčané,

Dnes večer NATO zahájilo letecké útoky proti vojenským cílům v Jugoslávii. Aliance chce zabránit dalšímu vážnému a systematickému porušování lidských práv a předcházet humanitární katastrofě v Kosovu.

Jugoslávský prezident Miloševič zde vede nemilosrdnou válku. Nevedeme válku, ale jsme vyzváni, abychom v Kosovu realizovali mírové řešení i vojenskými prostředky.‘‘

Těmito slovy tehdejší spolkový kancléř Gerhard Schröder, ospravedlnil německou účast v nelegálním boji NATO proti bývalé Jugoslávii. Od prvního okamžiku, byla populace, a to nejen ta v Německu, systematicky klamána, vynalézaly se fakta,  manipulovalo se a lhalo. Německý bývalý ministr obrany Rudolf Scharping také rád využíval protisrbské propagandistické lži NATO. Takto se vyjádřil na tiskové konferenci dne 27. března 1999:

,,Nikdy bychom do žádné vojenské akce nešli, kdyby se uvnitř  Kosova nevyskytla tato humanitární katastrofa s 250 000 uprchlíky v této zemi a s více než 400 000 uprchlíky celkem a počtu mrtvých, který nelze spočítat."

Zatímco v březnu 1999 oficiální pozorovatelé OBSE, na rozdíl od obvinění Sharpinga, uvedli 39 úmrtí v Kosovu, mnoho politiků v České republice váhalo a zároveň požádalo o souhlas s intervencí NATO. Zcela jiného názoru byl tehdejší prezident Václav Havel, který otevřeně vyjádřil svou plnou podporu a řekl, že útoky jsou v dané situaci naprosto nezbytné.

„...nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů.‘‘

Český premiér Miloš Zeman se stejně jako tehdejší ministr obrany Rudolf Scharping také pokusil ospravedlnit údajnou hrozbu humanitární katastrofy v Kosovu jako ospravedlnění agrese NATO proti Jugoslávii:

„Vzhledem k tomu, že celá záležitost byla operativní a že vyžadovala rozhodnutí v intervalu dvaceti až třiceti minut, po konzultaci s ministrem zahraničí jsem se rozhodl tak, jak jsem rozhodl, a to v sobotu (20. března) odpoledne s tím, že jde o útoky na ryze vojenské, nikoli civilní cíle, a že se jedná o ty vojenské akce, které mají zabránit humanitární katastrofě‘‘

Zatímco se veřejnosti nadále poskytovaly stále nové hororové příběhy z propagandistických oddělení NATO, aby byla zachována podpora agresivního boje, projevila se absence humanitární katastrofy v Kosovu.

„Do začátku leteckých útoků NATO nedošlo k žádné humanitární krizi. [...] Faktem je, že všichni věděli, že až do bombardování NATO dojde k humanitární krizi. Diskutovalo se o tom: v NATO, OBSE, v naší zemi a v populaci‘‘,  uvedla Norma Brown, bývalá diplomatka USA v Kosovu. Agresivita NATO proti současnému Srbsku byla z mezinárodního hlediska nezákonná, protože byla prováděna bez mandátu OSN, a porušila tak Chartu OSN. Ale agresorům to moc nevadilo.

NATO proto vyhlásilo svou agresivní válku za „boj za lidská práva'' při podpoře, výcviku a modernizaci Kosovské osvobozenecké armády UÇK, která vyvolala konflikt s cílem odtržení Kosova a Metochije od Srbska. V tomto konfliktu se albánští teroristé dopustili strašných zločinů, ale média ovlivněná NATO se to neobtěžovala zveřejnit.

NATO tak úmyslně vytvořilo atmosféru nenávisti vůči Srbům. Bombardovali národ, který se nepodřídil zlu globalizace, a nechtěl dovolit vytváření islamistických a teroristických struktur, jako tomu bylo v Bosně a Hercegovině, na svém státním územím.

NATO je přímo zodpovědné za zabíjení více než 2500 civilistů, více než 6 000 zraněných a při použití ochuzené uranové munice se dopustilo nejzávažnějších trestných činů, které způsobily smrtelná zranění. Uran NATO si již 20 let vybírá svou daň, kterou platí srbští lidé, jejichž potomci již od dětství trpí rakovinou a umírají.

Útoky NATO nejvíce zasáhly infrastrukturu, silnice, mosty, nemocnice a způsobily škodu za více než 100 miliard dolarů.

Stovky tisíc Srbů byly po agresi NATO vyhnány ze své posvátné země Kosova a Metochije, zatímco ostatní Srbové byli oběťmi 20leté okupace.

Aby se Srbsko mohlo připojit k Evropské unii, požaduje se po něm, aby uznalo nezávislost, která byla jednomyslně prohlášena v únoru 2009 a vzdalo se své jižní provincie Kosovo a Metochije, jejíž ,,vláda" však od listopadu 2018 vybrala 100% dovozní clo na srbské zboží. V prosinci téhož roku, na rozdíl od všech dohod, bylo rozhodnuto o zřízení ,,kosovské" armády a doposud zablokovalo spojení srbských komunit v Kosovu do jedné administrativní jednotky.

Možné členství Srbska v Evropské unii, založené na uznání nezávislosti tzv. „republiky Kosovo'' ze strany Bruselu, a tím i ztráty suverénní integrity Srbska na vlastním území, zdaleka není jen ztrátou historických, kulturních a náboženských zájmů. Kolébka Srbska navíc ve zvláště naléhavém způsobu ilustruje diktátorskou touhu po moci bruselských elit. Není to nic jiného než facka do tváře všem evropským národům, které bojují za svobodu a suverenitu, včetně Srbů, a proto musí být odsouzena v nejsilnějším slova smyslu.

Podle prvního generálního tajemníka NATO Lorda Ismaye je úkolem NATO udržet USA uvnitř,  Rusy pryč a Němce dole. Prohlášení, které je nepochybně pravdivé nejen pro německé obyvatelstvo. Podíváme-li se na vnější a geopolitický vývoj posledních let, je třeba si uvědomit, že v posledních desetiletích se v rámci tohoto cíle málo změnilo. NATO je stále imperialistickým nástrojem USA pro kontrolu Evropy a její periferie.

Česká republika, Německo a všechny ostatní evropské země, které usilují o sebeurčení, již nesmí být užitečnými idioty USA a musí opustit NATO!

Dnešní 24. březen 2019 znamená 20. výročí invaze NATO do bývalé Jugoslávie v rozporu s mezinárodním právem. Neodsuzujeme pouze politiku agrese, kterou dosud prosazovala vojenská Severoatlantická aliance, ale zároveň vyjadřujeme naši solidaritu se srbským lidem v jeho úsilí o mír a sebeurčení v Evropě suverénních národů!

Nato-2

Pryč z NATO!

Kosovo je Srbsko!

Junge Nationalisten

Dělnická Mládež

Srbska Akcija

DSSS

NPD

Mladí nacionalisté