25 let od úmrtí Miloše Reha

25-let-od-umrti-milose-reha

V sobotu 18. května 2024 se uskutečnila tradiční pieta za nacionalistu Miloše Reha, kterého před 25 lety ubodal Cikán poblíž vlakového nádraží v Litvínově. Zhruba 20 nacionalistů se vydalo z vlakového nádraží k pamětní desce, kde měl krátký projev kamarád Jan Mrázek. Po skončení jeho projevu uctili přítomní památku položením svíček a minutou ticha. Ač zcela poklidná akce, přesto neušla zbytečnému monitoringu policie. Milošova smrt nesmí být nikdy zapomenuta! Nacionalismus je nesmrtelný!

-red-