„Naše revoluce zkrátka nebude vybojována v demokratických volbách“- rozhovor s vedením polské nacionalistické organizace Třetí cesta

Treti-cesta-pl

Rozhovor byl veden mezi zástupci portugalské nacionalistické organizace Nový sociální řád (NOS) a polské organizace Trzecia Droga (Třetí cesta). V neupravené verzi byl přeložen do češtiny a se svolením polské strany umístěn na náš web.

Zdravíme, přátelé. Naše organizace byla založena před nějakými čtyřmi lety. Z počátku jsme byli skupina mladých nacionalistů, kteří byli unaveni z neobratných vůdců přetékajících sebevědomým. Stavěli jsme se proti liknavosti v naší komunitě. Chtěli jsme vytvořit skupinu úplně nového typu. Bez rigidní struktury a tradičních schémat. Skupinu, která nebude opakovat stejné chyby jako vždy. Bez zbabělců a oportunistů. Všichni jsme učinili velkou oběť naší ideologii, dali jsme vše zemi, jenž nás krmí a učí. Takže nám chyběla jediná věc: nějaký druh centra, odkud by šel náš hlas šířit do celého světa!

A my jsme to zvládli! Dnes můžeme říci, že se z Třetí cesty stala důležitá součást polské nacionalistické komunity. Jsme opravdová rodina, kde jsou „organizační“pouta zaměnitelná s těmi osobními. Nyní pracujeme na řadě rozdílných bází. Organizujeme demonstrace, protesty, přímé akce, ale také (nebo bych měl říci: „především“) přednášky, setkání a konference. Řídíme portál 3droga.pl, což je místo, kde každý může najít dobrý a kvalitní materiál nejen z Polska.

Všechny tyto věci, o kterých mluvím, nejsou dělány jen tak. Vše děláme pro naše lidi a naši věc. Není zde a nikdy nebude jiného důvodu. Náš nacionalismus je ideologie bez kompromisů, fanatismus a přátelství bez oportunismu, toto je opravdová revoluce myšlení a revoluce aktivismu. Zkrátka: třetí pozice!

Naše plány? Chceme rozšířit všechny projekty, do kterých jsme zapojeni. Chceme to dělat tak dlouho, dokud na to budeme mít čas a sílu. Co můžu nyní prozradit: míříme k publikaci vlastní tiskoviny, pravděpodobně někdy v zimě. Ponese silnou a radikální zprávu. K vaší otázce ohledně politické strany: upřímně, o tom jsme nikdy nepřemýšleli. Naše revoluce zkrátka nebude vybojována v demokratických volbách. Polský parlament, skutečný bordel, není místo pro naše aktivisty. Preferujeme setrvávat venku, svobodně dýchat a čekat na naši chvíli.

Treti-cesta-1

Polsko je velmi konzervativní a tradicionalistickou zemí, tak jako Maďarsko, přesto, tomuto navzdory, zde není žádné skutečně nacionalistické hnutí reprezentováno v parlamentě. Co myslíte, že zpozdilo vstup opravdově nacionalistické strany do parlamentu?

Nejprve byste měli pochopit, že Polsko je vskutku velmi komplikovanou zemí. Složitá historie, anexe, dvě světové války a téměř půl století pod komunistickou okupací. To zanechalo stigma na nás a na našich krajanech. Je zde stále obrovské politické a sociální rozdělení v naší společnosti. Do dnešních dnů setrvává mnoho národních nedostatků. Jejich odstranění bude trvat ještě několik dalších let. Takže, i když se polská společnost ve srovnání se západem zdá konzervativní, neznamená to, že je v dobré kondici. To zahrnuje samozřejmě i polské nacionalisty. Jako komunita jsme se dopustili řady neodpustitelných chyb. Je těžké říci, kolik času jsme ztratili u zbytečných iniciativ a ještě u více zbytečných lidí. Jsme zodpovědní za současnou situaci v zemi. Musím však přiznat, že dnes jsme jako komunita začali docházet k závěrům a nejspíše zde bude také nová iniciativa v poli, o kterém se bavíme. To nevylučuji.

Strana Zákon a spravedlnost je populistická rádoby nacionalistická strana. Nyní je pevně ustálená u moci a výzkumy ukazují velkou stabilní podporu populace. Je vzestup této strany také benefitem pro polské nacionalisty? Třeba přenesením celkového pohledu více k pravici?

Ano, to je pravda. Všechny nedávné průzkumy ukazují, že podpora Zákonu a spravedlnosti setrvává stále na vysoké úrovni. Dalo by se říci, že parlamentní volby v Polsku v roce 2015 byly velmi mimořádné. V našem parlamentu teď není žádná levicová strana. Co s tím? V naší zemi nemají politické strany vlastní názor. Nejsou žádné skutečné rozdíly mezi „levicí“ a „pravicí.“ Politici mění své názory podle toho, kdo jim dává peníze. Jsou to jakési děvky, které pracují pro toho, kdo dá více. Německo, Evropská unie, Spojené státy, Izrael – mohl bych mluvit o tolika cizích zemích, které se staví k Polsku jako ke své kolonii. Co je horší, stále nachází podporovatele a následovníky, kteří nyní stojí na obou stranách politické barikády. To samé se současnou vládou. Možná více mluví o historii a patriotismu v naší zemi, ale to není nic oproti všem těm negativním změnám. Jsme proti Zákonu a spravedlnosti, nic se pro nás nezměnilo.

V Polsku je, stejně jako v jiných evropských zemích, extrémně nízká porodnost. To je jeden z největších problémů, jemuž čelí evropské/západní národy. Máte nějaké nápady, jak tento problém řešit? Jaké kroky byste podnikli, kdybyste se dostali v Polsku k moci?

Toto je velice důležitá záležitost. Přemýšlím, zda jsme vůbec schopni vyřešit tento problém pomocí zákonných regulací. Samozřejmě, můžeme mluvit o zvláštních daňových úlevách, bezplatné veřejné přepravě, slevách na zdravotní péči a medicíně, sociálních výhodách atd. Ale je toto opravdu to hlavní? Koneckonců, naše sociální zabezpečení na tom je tak dobře, že je schopno se postarat nejen o nás, ale i o statisíce imigrantských nomádů. Tento problém je daleko více komplexní. Dle našeho názoru je toto otázka našeho životního stylu. Evropa umírá, protože západní civilizace padá. Odešli jsme od principů a tradice našich otců. Postavili jsme se přírodnímu řádu. Změnili jsme věčné role. Jaká je naše odpověď? Je to revoluce ducha. Nad celým kontinentem žije naše ideologie. Až bude bytí Evropanem opět něco znamenat, choroby jako nízká porodnost zmizí. Vše se zase vrátí na své místo.

2

Jaké jsou politické pozice a názory obyčejných Poláků ohledně multikulturalismu, nacionalismu, rasovému realismu a anti-liberalismu?

V současné době je obyčejný Polák osoba, která se soustředí především na vlastní přežívání. Nejsem si jistý, zda mu vůbec v hlavě podobné termíny něco říkají. Poláci jsou tradičně k hostům pohostinní. Máme dokonce pořekadlo: „Host do domu, Bůh do domu.“ Zároveň si však myslíme, že host by se měl podle toho chovat. Pokud ne, naše chování se rázně změní. To je potvrzeno mnoha průzkumy o uprchlících. Poláci se zdají být proti multikulturalismu. Rasa je důležitá součást naší identity. Když přijde na otázku „nacionalismu,“ je doprovázena většinou negativním povědomím kvůli komunistické propagandě. To neřešíme. Nemůžete vyhovět všem. To je nemožné.

Polsko a Ukrajina by měli být hlavními spojenci v idealistickém projektu Intermarium (možné budoucí geopolitické spojení zemí střední a východní Evropy schopné ochránit existenci evropské identity a možná jednoho dne posloužit jako základ pro reconquistu evropského světa). Jaký máte vztah s ukrajinskými nacionalisty? Jak nahlížíte na tento projekt a jaké máte plány do vzdálenější budoucnosti pro jeho ukotvení?

Projekt „Intermarium“ je nám velmi známý. Tento koncept je populární mezi polskými nacionalisty, dokonce už z dob před druhou světovou válkou. Dnes je dokonce jednou z našich hlavních myšlenek, o které opíráme naši zahraniční politiku. Podle něj rozšiřujeme a organizujeme kooperaci s dalšími nacionalistickými skupinami z Evropy. Na druhé straně, nejsme úplně přesvědčeni, že je možné z tohoto snu učinit realitu. Příliš mnoho mezinárodních procesů se odehrává před našima očima, příliš mnoho detailů je nám neznámých a situace se může snadno strhnout velmi nečekanou cestou.

Když přijde na náš vztah s ukrajinskými nacionalisty, je to velmi složitá záležitost pro nás. Třetí cesta stojí za tím, že každý národ má právo na svobodu a nezávislost. To nebylo nikdy objektem žádné diskuse a neexistuje výjimky z tohoto pravidla. Jsme proti činům ukrajinského státu, který je typickým příkladem zkorumpovaného oligarchického systému. Jsme také proti činům putinovského Ruska, které nemůže být jistě vnímáno jako spojenec evropského nacionalismu. Máme kontakty s ukrajinskými nacionalisty, ne však na organizační úrovni. Dokud tam bude válka a ukrajinští nacionalisti se sami politicky a ideologicky nedefinují, tak se v tomto ohledu nic nezmění.

Myslíte, že by Evropská unie mohla být v dlouhodobé rovině transformována v proevropské nacionalistické společenství s pomocí Intermarium bloku uvnitř, nebo by měla být úplně rozpuštěna?

Reformy a polovičatá řešení jsou dobrá pro liberály a demokraty. Ne pro nacionalisty. Můžete opravdu reformovat organizaci, která byla vytvořena ve snaze zničit evropské národy? My si myslíme, že je to nemožné. Pro nás je Evropská unie nepřítel č. 1. Nemůžeme dosáhnout vítězství bez jejího rozdrcení. Nejsme však proti institucionalizované formě kooperace mezi evropskými národy. Ta ale musí mít správný model a konkrétní ideologické základy s hlubokým respektem pro suverenitu, tradice a principy každého národa.

3

S náhledem, jak se současná situace západní civilizace vyvíjí, od USA po Německo, zatímco východoevropské země se zdají být jedinými, u kterých zůstává senzibilita a racionalita, mohli byste nás přijmout jako uprchlíky v budoucnu? (smích) Toto říkáme jen na půl vážně, ale když se člověk podívá na současný stav, možná tato otázka nabyde reálné podoby ve vzdálené budoucnosti…

(Smích) Kdo ví, jak se situace vyvine? Možná budeme muset v blízké budoucnost čelit novým situacím a skutečnostem. Bez přehánění, náš boj je něco, co překračuje hranice jedné země. Máme stejné nepřátele, takže vás můžeme ujistit že každý, kdo proti nim bude bojovat, je u nás vítán.

Závěrem bychom se vás chtěli zeptat jakožto zkušenějšího hnutí procházejícího nyní velkým progresem, jakým chybám bychom se měli vyhnout a co by měly být naše velké priority.

Děkujeme za tato milá slova. Jsme rádi, že jsme ustálili kontakty mezi našimi skupinami. Doufáme, že tento rozhovor bude začátkem plodné kooperace mezi námi. Naše zpráva k vám je jediná a stálá: Nikdy se nevzdávejte! Vzájemně si důvěřujte! Neohlížejte se na jiné organizace. Nenechte se zastavit hloupými sváry a nesmyslnými akcemi. Dělejte, co máte. Držte se naší ideologie! Ta je naším největším pokladem a jedinou zbraní v boji proti Systému. Disponujeme něčím, co nepřítel nemá: Vytrvalost, víra, fanatismus. Pamatujte na toto a brzy přijde čas kdy se evropské národy dostanou do popředí. Věříme, že jsme schopni vybudovat opravdovou nacionalistickou alternativu v rámci celého kontinentu. Společně jsme silní! Musíme jít stejným směrem a vítězství bude naše! Zdar aktivistům NOS! Nechť žije nacionalismus! Bojujte až do úplného vítězství!

Odkaz na původní článek ZDE.