Braňme tradiční hodnoty proti genderismu!

2020-02-15-1 Genderová ideologie chce přirozené rozdíly mezi mužem a ženou odbourat. Tato ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a že je libovolně volitelné a měnitelné včetně vlastností. Podle genderistů je normální, když chlapeček nosí sukni a hraje si s panenkami a holčička pobíhá v maskáčích se samopalem. Ba co hůře, když se cítí být opačným pohlavím, mají mít v útlém věku právo na hormonální a operativní přeměnu svého pohlaví, a to i proti vůli svých rodičů!

Takzvaní progresivní gender revolucionáři chtějí zničit vše normální a přirozené jako národní, náboženskou či pohlavní identitu a zavést novou totalitu. Gender revoluciononáři chtějí destruovat člověka jako takového i jeho lidskou identitu. Vše normální má být zničeno a má to nahradit totální zvrácenost. Této společenské dekadenci jdou na ruku návrhy typu Istanbulské úmluvy či Manželství pro všechny.

Diktatura menšin se začíná nebezpečně promítat do společnosti. Zvrácenosti a šílenosti se stávají normou a normální člověk je utlačován. Postavme se na odpor a braňme společně tradiční hodnoty a lidskou přirozenost!
 
Dominik Bastl, čestný člen DM