Chceme důstojný život, znělo polskou Czestochowou

Czestochowa27. srpen 2014 Ostravští nacionalisté přijali v sobotu 23.8. pozvání na demonstraci spřátelených národovců z polské Czestochowe. Tématem shromáždění byl apel na důstojný život obyčejných Poláků a výzva k občanům, aby nevěřili planým slibům zaprodaných politiků.

I přesto, že ve stejný čas hrál ligové utkání mezi nacionalisty oblíbený místní klub RKS Raków, se na místě setkání sešlo asi 150 aktivistů. K tomuto číslu připočítejme 5 českých a 10 slovenských nacionalistů, kteří se rozhodli akci podpořit. Nacionalisté se zformovali do bloku z transparentů a se vztyčenými vlajkami se vydali na pochod městem. Hesla průvodu byla v duchu tématu akce: Proti polské vládě i falešné opozici, proti nízkým mzdám a za práci v Polsku pro Poláky.

V projevu aktivista Dělnické mládeže Ostrava Jaromír Holek řekl, že tyto problémy známe dobře i z Česka. Rovněž zmínil, že mládež v celé Evropě je vystavena bezbřehému konzumu a je právě na mladých nacionalistech, aby tento vývoj zvrátili. Kromě českého projevu zazněla řeč představitele místního Narodoweho Frontu Czestochowa. Promluvil také vůdce Slovenské Pospolitosti Jakub Škrabák.

Ukončením demonstrace pro nás ale rozhodně program nekončil. Naši polští kamarádi nás vzali na nejvýznamnější místo polského duchovního života – poutní místo Jasná Góra. V nádherném klášteře nám byla zajištěna prohlídka. Poutní místo je prodchnuto historií a kulturou, o významu Jasné Góry mluví i to, že místní Panně Marii se přijeli poklonit všichni polští králové. Zde nacházíme i vazby na české země prostřednictvím vládnoucí dynastie Jagellonců.

Czest-5

Poutní místo Jasná Góra (Foto: Slovenská pospolitosť)

Následovalo posezení v kamarádském duchu. Bylo dost času na to, abychom probrali jaká je situace národního aktivismu v Polsku, na Slovensku i u nás. Velký dík patří polským kamarádům za perfektně zorganizovanou akci i za bohaté pohoštění pro všechny hosty. Není pochyb o tom, že družba mezi mladými národovci z Ostravy a Czestochowe bude nadále pokračovat a prohlubovat se.

Jan Kuřec, místopředseda DM