Dělnická mládež čistila Klíšský potok v Ústí nad Labem

21684554_115068609186123_2021128088_o13. září 2017

          Dne 9. září 2017 opět spojili síly nacionalisté z Ústí nad Labem, Mělníka a Brandýsu nad Labem. Naším cílem byl sběr odpadků v Klíšském potoce a v jeho blízkém okolí. Přálo nám slunečné zářijové počasí a naše přesvědčená skupina se dala s chutí do práce. Odpad jsme třídili a systematicky odnášeli do sídlištních kontejnerů na plasty, sklo a směsný odpad.

          Odhozený odpad od našich bezohledných spoluobčanů byl tradičně velmi rozmanitý. Nemá cenu zde rozepisovat, co všechno jsou lidé schopni odhodit do přírody. Z některých zapáchajících předmětů se nám opravdu zvedal žaludek, tak jako je nám na zvracení z tohoto zkorumpovaného multikulturního režimu! Pohled na potok naskýtal depresivní zážitek: ,,Znečištěná voda bez ryb, na břehu seděla zfetovaná mládež a pod mostem ležel zbědovaný bezdomovec.‘‘ Naopak velkou radost nám udělala dobře vykonaná práce a pochvala od dvou místních dam. Potěšilo nás také, že jsme u potoka viděli několik mladých jedinců ropuchy obecné. Ani oni nevzdávají svůj boj se znečištěním!

          Všichni zúčastnění se již těší na další ekoakci, protože tato práce má opravdu smysl. Naše hnutí vede k lásce k národu a přírodě. Chceme převychovat dnešní zkaženou konzumní mládež! Dělnická mládež říká: ,,Sport místo fetování! Práce pro vlast místo flákání! Solidarita místo sobeckosti! Pravé kamarádství místo lhostejnosti!‘‘ Spojme VŠICHNI v DSSS a DM síly a táhněme za jeden provaz! Jen tak můžeme úspěšně vzdorovat společnému nepříteli! Mládeži česká, moravská a slezská, voláme tě! Přidej se k nám!
Fotogalerie z akce zde

Martin Aubrecht (DSSS, DM Mělník)