Dělnická mládež pomáhá NPD do Evropského parlamentu

P4081391 23. dubna 2014 Před letošními evropskými volbami byla v sousedním Německu ústavním soudem zrušena dosavadní tříprocentní hranice nutná pro vstup do Evropského parlamentu. Ústavní soud procentní kvótu pro zastoupení v Evropském parlamentu zrušil úplně a označil jako ji odporující nadřazeným určujícím předpisům Evropské unie.

To pro nám spřátelené německé národní demokraty z NPD znamená velkou naději na obsazení bruselských křesel. Sama NPD očekává 1 až 3 křesla v závislosti na volebním výsledku, který by mohl přinést pro NPD příjemné překvapení i z důvodu toho, že díky zrušení kvóty přestává být aktuální výmluva mnohým národoveckých voličů, kteří dříve třeba nevhodili hlas NPD s výmluvou, že hlasy pro NPD jsou stejně vyhozené. Však takové výmluvy známe i my u nás velmi dobře. To nyní na západ od českých hranic neplatí. Žádná hranice – žádné propadlé hlasy.

P4111417

Zrušení procentní hranice by jistě přineslo zajímavé výsledky i u nás, nicméně na to si musíme ještě počkat. Sama NPD však nenechává nic náhodě a momentálně vede aktivně svoji kampaň po celém Německu, přičemž nezapomněla ani na upevňování vztahů s českými partnery z Dělnické mládeže, respektive strany.

A tak se v první polovině dubna, po celé dva týdny, skupinka našich šesti členů po předchozím pozvání vedení NPD aktivně podílela na vedení kampaně přímo v hlavním německém městě Berlíně. Každodenní tvrdá práce přinesla znovu cenné zkušenosti do našich řad, ale odvedená práce byla jistě také přínosem pro naše německé hostitele.

 P4151478

Tisíce vyvěšených plakátů nyní pozorují oči Berlíňanů, kteří v evropských volbách budou rozhodovat, podobně jako voliči v České republice, o dalším směřování své země. Bude to pokračování v cestě za nevyhnutelným eurokrachem, nebo v Bruselu bude konečně slyšet i hlas zájmů německého národa?

P4101406 Dosud ani náš národ nemá v Bruselu zastoupení, které by hájilo jeho skutečné zájmy. V Bruselu totiž dosud v českých barvách sedí pouze spolek eurohujerů a loutek finančních magnátů, kteří s bojem za zájmy naší země nemají nic společného. Avšak zkušenosti získávané aktivním vedením mezinárodní spolupráce, poznáváním fungování hlavní stranické centrály profesionální politické strany i efektivního vedení volební kampaně, to vše jsou předpoklady pro další růst naší tuzemské národní strany, a potažmo tedy i pro získání politických zastoupení a prosazování našich národních zájmů.

Evropo povtaň!

 

Erik Lamprecht, předseda Dělnické mládeže