Den veteránů: Už žádné bratrovražedné války

No-more-brother-wars 11. listopadu 2014 V den výročí konce první světové války, 11. listopadu, slavíme Den veteránů. V den výročí konce konfliktu, který ukončil éru královské Evropy a ukázal, jakou cestou se bude ubírat 20. století. Cestou zloby a nespravedlnosti. Velká válka rozdělila Evropu na vítěze a poražené a na budoucí oběti a zločince. Dvacáté století bylo stoletím bojů, kdy už ale lidé neválčili za krále a Boha, ale za národ. Vojáci všech zemí vybíhali ze zákopů a s křikem „Za vlast!“ padali mrtví k zemi. Volali se stejnou hrdostí v hlase a jejich krev byla stejně rudá. Málokterý z nich si uvědomil, že je pouze nejdrobnějším pěšákem ve hře mocných. Jejich ideály byly skutečné a jejich myšlenky upřímné. Proto si naši předci zaslouží náš obdiv, i když třeba bojovali „na špatné straně“. Je-li někdo ochoten pro svou zemi položit život, zaslouží si naši úctu.                                                                                                                                       

Stejně jako oni umírají nedaleko od nás naši bratři i dnes. Hnaní ideály pokládají své životy zbytečně za loutkové vlády. Mladá krev Evropy si nezaslouží smrt na poli zapomnění. Zaslouží si - my si zasloužíme - něco jiného. Zasloužíme si svobodu. Zasloužíme si vlastní domov a vlastní zem. Zasloužíme si nestydět se za lásku ke svojí zemi. Zasloužíme si hrdost v srdci, zasloužíme si politické špičky, které budou sloužit nám, ne naopak, jak tomu nyní je.                                                                 

Často se nám vysmívají: „Nacionalismus způsobil největší války minulého století“. Není to pravda. Tyto války nezpůsobil nacionalismus, ale lačnost imperátorů a politiků. Národní hrdost jim pouze posloužila k vyvolání nenávisti. Vojáky často popoháněl primitivní nacionalismus, šovinismus. Proti takovému my stojíme ostře v rozporu. Milujeme svou vlast a budeme schopni nenávidět jinou, pokud bude tu naši ohrožovat. Náš nacionalismus je evropský - my Evropané jsme bratři a jen sjednoceni můžeme vytvářet velkou civilizaci. Není možné uváznout v žabomyších sporech ve chvíli, kdy hrozí celé naší civilizaci zánik. Postavme se proti válečným štváčům a uvědomme si, že heslo No more brothers wars není jen prázdný slogan.

Hynek Rint