DM a Blocco Studentesco: Společně v boji za novou Evropu

1610112_10203239641262476_6541441783771833744_n 6. května 2014 Po naší nedávné účasti na Evropském kongresu v Německu jsme avizovali brzké překvapení pro české nacionalisty v důsledku navázaných kontaktů s evropskými obdobně laděnými organizacemi. A právě prvním takovým bezprostředním plodem našich evropských kontaktů byla návštěva České republiky reprezentanty studentské organizace italských Casapound – Blocco Studentesco. Zástupci římské pobočky Blocco Studentesco pobyli v České republice dohromady 5 dní, viděli Prahu, prvomájovou demonstraci a také hlavní moravské město Brno. Ale pěkně popořádku.

Do prvního května pobývali naši italští kamarádi v Praze a právě vprostřed jejich pobytu jsme se společně vydali k hlavnímu bodu celého jejich pobytu – na tradiční prvomájovou demonstraci, která tentokrát proběhla v Ústí nad Labem. Na ní vystoupil římský vedoucí Blocco Studentesco Federico Mattioni se zdravicí, ve které blíže představil svoji organizaci:

Chci poděkovat Dělnické mládeži, že nás pozvala na tuto zajímavou akci. Jsem Federico Mattioni, řimský vedoucí Blocco Studentesco, studentského hnuti Casapound Italia. "NE Evropské unii" je slogan, který nacházíme v každém státě, každém městě a na každém místě, kde jsou nacionalisté a svobodní muži, kteří se nechtějí vzdát.Casapound Italia je poctěna účastí na Vaší demonstraci.

Blocco Studentesco má za cíl přinést stejný bojový duch, který oživil Casapound ve společenských sporech, na školách a univerzitách. Jako zbytek italské a evropské společnosti, rovněž studentská sféra prochází krizí hodnot, smysluplného odkazu, absenci zázemí a ochoty. Ultralevice postupně ztrácí svůj potenciál pro mobilisaci a buržoazní pravice se zabývá jen těmi nejpovrchnějšími aspekty. Zatímco Blocco Studentesco se vždy soustředilo na silnou identitu, s odkazem na jedinou italskou revoluci a tu z 20. A 30. let minulého století, která byla schopna docílit syntézy sociálníc , národních a duševních hodnot. Studentský unionismus nás vedl buď k bitvám s tíživými výdaji na školné, nebo ke zvýšení studentské reprezentace ve vedoucích postech na školách a univerzitách. Vždy jsme se věnovali také kulturním aktivitám, které vedly k znovuobjevení základních pilířů naší identity, přesněji uměleckému směru - futurismu (D'Annunzio, Marinetti a další…).

To je důvod, proč vedeme bitvy na ochranu sociálního státu postavením se proti vstupu soukromých společností do veřejných universit, proč nosíme italské vlajky během našich protestů a jsme schopni se bránit, stejně jako ve 2008, kdy Blocco Studentesco pořádalo velký protest a extremní levice byla akorát schopna nás militantně napadnout, což vyústilo ve známé střety v Piazza Navona.

Díky tomu všemu, i díky našemu vystupování navenek, jsme teď přítomni ve více než 30 městech v Itálii a v Římě samotném můžeme hrdě mluvit o 30% podpoře studentů a studentského výboru, který dosáhl nejlepšího výsledku v akademickém senátu druhé největší městské university. Nicméně, my, jakožto Italové a Evropane, nesmíme zapomínat být avantgardní a doufat ve skutečné změny věcí v blízké budoucnosti. V naší Evropě, musíme udržovat pevné jádro aktivistů ochotných bojovat a obětovat se ve jménu ideje. Historie nás učí, že bez tohoto odhodlání nelze nic velkého vykonat. Evropská mládež potřebuje příklady vyprávějící o důležitosti a kráse a oběti, jakou nám před nedávnem dal Dominique Venner. Musíme naplnit jeho slova, naplnit jeho oběť a postavit se proti převýchově, kterou evropský lid prochází, stejně jako se vzepřít osudu. Všechna čest kamarádům, kteří bojují za suverenitu lidu, vlasti a jejich kultury proti Evropské unii vedené bankéři a proti parazitickému Rusku vedenému Putinem.

Jedině převaha ochoty k činům nás povede k vítězství.“

 Dsc_0606
Federico Mattioni

Společný program Dělnické mládeže a Blocco Studentesco pokračoval skoro až v druhém koutu republiky, totiž v Brně. Zde byla pro členy i veřejnost připravena diskuze o činnosti Casapound Italia i Blocco Studentesco, o našich vztazích a vlastně o všech podnětech, s jakými účastníci na diskuzi přišli.

Celá diskuze proběhla nad očekávání příjemně, ač někteří na ni snad přicházeli s rozpaky, při loučení tomu bylo i pro ně přesně naopak. Díky italskému tlumočníkovi jsme mohli vést bohatou diskuzi na všechna myslitelná politická i osobní témata a postupem času se atmosféra stávala čím dál více přátelštější a neformálnější.

Bylo nám vysvětleno, jaké ambice si italská organizace klade, nebo jaké hledá zahraniční partnery. Ve všem jsme se shodli – jsme tedy rádi, že i v Itálii máme partnery, se kterými můžeme budovat novou Evropu národů. Jeden z dotazů směřoval na vztahy s italskou politickou stranou Forza Nuova, které jsou prý přes žádnou formální spojitost mezi organizacemi nanejvýš korektní a někde i kamarádské.

P5021357

Na samý závěr, ještě než jsme naše přátele odvezli zpět na letiště, jsme si vzájemně vyměnili nejrůznější propagační materiály a dostalo se nám osobního pozvání k návštěvě Říma ještě v tomto měsíci.

Evropa – mládež - revoluce

Erik Lamprecht, předseda DM

P5021359

Foto: DM