DM si stěžuje na postup policie a úředníků v průběhu shromáždění v Brně na 1. máji 2017

18301709_1417665964966591_5685096686525532593_n 14. května 2017 Stížnost a trestní oznámení, které podává Dělnická mládež (DM) se vztahuje na postup policie a úředníků při řádně nahlášeném shromáždění a pochodu dne 1. Května 2017 v Brně. Již při samém začátku akce policie i zmocnění úředníci pochybili, neboť při zahájení shromáždění nazvaného „1. máj: národní a sociální“ na náměstí Svobody a následném přemístění se na Moravské náměstí neoddělili příznivce této akce od odpůrců z řad neformálního sdružení Brno blokuje, které svou protiakci nemělo řádně nahlášenou a mělo tedy dojít k jejímu rozpuštění. Díky tomuto pochybení došlo k řadě konfliktů a potyček.

Při největší potyčce na Moravském náměstí, kde organizátoři akce odháněli odpůrce DM od automobilu se zvukovou aparaturou, došlo k závažnému zneužití pravomoci úřední osoby, kdy policista v civilu Jan Vyvial vběhl do davu, kde jasně označení organizátoři v oranžových tričkách vytláčeli odpůrce a jednali tedy podle své organizátorské povinnosti, a začal je fyzicky napadat údery pěstmi, za což ho následně odvedli samotní policisté. Ve stížnosti uvádíme: „Z přiložených záběrů je zřejmé, že Jan Vyvial nekonal žádný zákrok, ale naopak situaci eskaloval a napadal všechny ostatní bez označení policie či jakékoli předchozí výzvy. Je patrné i to, kdy jej za výkřiků policie zatýkají samotní další policisté v domnění, že se jedná o agresivního účastníka některého ze shromáždění. Nejprve jej pacifikuje člen antikonfliktního týmu a následně jej pacifikují a odvádějí další dosud nezjištění policisté v civilu.“

Po propuštění Jan Vyviala se tento vrací na místo, aby asi o 5 minut později zatkl pořadatele DM Štěpána Reicha pro domnělé napadení veřejného činitele. Že šlo o projev zpětné obhajoby po uvědomění si vlastního nezákonného jednání je evidentní a dle našeho názoru i tímto zcela zřejmě zneužil svoje pravomoci a proto také na něj DM podala trestní oznámení na u Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Další stížnost se týká postupu tajemníka ÚMČ Brno – střed Petra Štiky, který byl přítomen jako zástupce obecního úřadu na shromáždění DM, a kde mu přímo zákon stanovuje dle: „§ 10 zákona o právu shromažďovacím odstavec 2: Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže: b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení podmínek podle § 8 odst. 2 by bylo zjevně neúčelné; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním,“ aby z moci úřední osoby zakázal nebo rozpustil protestní shromáždění sdružení Brno blokuje, které nebylo řádně nahlášeno a navíc které narušovalo průběh naší akce.

-red-

TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA GIBS

STÍŽNOST NA POLICEJNÍ PREZÍDIUM

STÍŽNOST NA ÚMČ BRNO - STŘED