DM uklízela Čimický háj v Praze

Haj1 20.6.2019 Dne 14.6.2019 jsme navštívili Čimický háj v Praze 8. Nešli jsme do tohoto krásného velkého parku jen na procházku, ale dali jsme si za cíl uklidit nahromaděné odpadky. Toto místo je oázou klidu pro přilehlé sídliště, kde lidé mohou relaxovat uprostřed dubových porostů. Bohužel i zde se najdou bezohlední občané, kteří si neváží čisté přírody. Posbírali jsme pohozené odpadky do pytlů a odnesli je do sídlištních kontejnerů, kde jsme se snažili vytřídit odpad na plasty, sklo a směsný odpad.


Tato prospěšná činnost nás velmi baví a je pevně zakotvena v našem programu. Musím zde zmínit kamaráda Radka, který přišel na eko-akci těsně po darování krevní plazmy. Komu se podaří v jeden den udělat dva dobré skutky? Dělnická mládež má lidskou tvář.


Martin Aubrecht, předseda DM