DM uklízela odpadky v okolí pramene Světice v Mělníku

13091718_1720769814832342_278149637_o 23. dubna 2016 jsme v počtu pěti aktivistů zrealizovali plánovaný jarní úklid pramene Světice a jeho blízkého okolí. Náš odhodlaný tým měl za cíl odpadky z přírody nejen posbírat, ale zároveň také recyklovat. Do pytlů jsme separovali sklo, plasty a směsný odpad. Odpadky jsme postupně odnášeli vlastními silami do půl kilometru vzdáleného sběrného dvora.

Při samotném sběru odpadků nám docházelo, jak moc je příroda zranitelná. Rostliny a živočichové se znečištění člověkem bránit neumí. V místě bylo snad celé myslitelné spektrum odpadu, které sem i na těžko přístupná místa odnášeli naši spoluobčané. Dokonce se museli brodit desítky metrů bažinami, aby uspokojili své zvrhlé sobecké choutky. Zápach některých sebraných předmětů nám připomínal prohnilost dnešní většinové materialistické společnosti! My, nacionalisté, jsme zásadně proti znečišťování přírody, protože zdravý národ může žít jedině ve zdravém životním prostředí!

Naší největší odměnou byl pohled na dobře vykonanou práci. Domnívám se, že přiložené fotografie jsou dostatečně vypovídající. Chtěl bych především poděkovat kamarádům z Ústecka a Mělníka za čas a úsilí, které věnovali mělnické ekoakci. Těším se na další společné spojení sil v boji za správnou věc!

Martin Aubrecht