Erik lamprecht v rozhovoru pro Srbin.info

Předseda Dělnické mládeže Erik Lamprecht poskytl rozhovor nejvlivnějšímu srbskému nacionalistickému webu Srbin.info. Rozhovořil se o hrozbách NATO i Evropské unie pro český i srbský národ.

Dělnická mládež pravidelně pořádá demonstrace za srbské Kosovo. Můžete nám přiblížit Vaše postoje k dané problematice?

V několika posledních desetiletích jsme byli svědky toho, čeho všeho je západní imperialismus, nositel a šiřitel konzumu a dekadence lidského ducha, schopen. Byli jsme toho svědky v Iráku, Afghánistánu, nyní jsme toho svědky v Sýrii, pravděpodobně to brzy uvidíme i v Íránu.

Když ovšem strýček Sam zakročil v někdejší Jugoslávii, aby pomocí bomb a žoldáckých hrdlořezů z UCK nastolil západu poplatný režim, dotklo se to nás v naší zemi stejně jako všech Evropanů samozřejmě nejvíce. Vše vyvrcholilo ukradením srbského území, které je vzhledem k historickým událostem, které se zde udály, všeobecně považováno za jakousi evropskou bránu, hranici mezi Evropou a arabským světem.

S tímto se ani jako hrdí Evropané, ani jako Češi, kteří mají pro Srby zvláštní pochopení, nemůžeme lehce srovnat. Pokud bychom nyní akceptovali porážku, ztratili bychom i víru v uvedení pořádků do svých přirozených kolejí v celé Evropě.

Jsme si vědomi, že ani dnes se situace na Kosovu pro tam dosud žijící Srby nijak nespravila, ale nyní pro nás Kosovo znamená ještě něco více, je to symbol odporu proti zákeřným způsobům dnešních světovládců.

Loni na podzim jste se setkal s předsedou mládeže Srbské radikální strany. Co pro Vás znamená spolupráce mezi srbskými a českými vlastenci?

Když jsem se dozvěděl, že se mohu setkat se Svetislavem Madjarevićem, ani na okamžik jsem nezaváhal. Byla to pro mě čest. Vím, že v Srbsku se nyní připravují předčasné volby a přeji Srbské radikální straně co největší dosažitelný úspěch. SRS považuji za našeho přirozeného partnera na politickém poli, se kterým máme společné zájmy. Já osobně o mezinárodní spolupráci všeobecně velmi stojím, protože současné peněžní diktatuře, která vládne Evropě, je nutno se postavit jako jednotný protivník, který Evropě nabízí alternativu.

V současné chvíli je možné rozvíjet spolupráci především skrze vzájemné navštěvování se a předávání zkušeností, ale i navenek skrze veřejné manifestace, při kterých dáváme najevo naši soudržnost a boříme zažitá dogmata o nenávistných nacionalistech, tak jako třeba nyní při naší ostravské demonstraci za srbské Kosovo.

Srbská média popisují Evropskou unii jako říši snů, kde je vše takřka dokonalé. Co podle Vás opravdu nabízí EU Srbům?

Rozhodně nevěřte pohádkám o Evropské unii coby nositelce blahobytu. Když se v České republice mělo konat referendum o vstupu do EU, stát rozjel masivní kampaň za podpory všech vládních stran na podporu přijetí do EU. Skoro 80% voličů tehdy také hlasovalo pro vstup do unie. Nyní, když vycházejí průzkumy veřejného mínění, tak by více než polovina obyvatel byla proti vstupu do EU. Tato čísla dostatečně vypovídají o tom, jaký je kontrast mezi sliby europolitiků a realitou.

Stejné to je samozřejmě v případě eura, které naštěstí dosud v mojí zemi není, ale už nyní likviduje národní ekonomiky mnohých států. Je to jen další krok, jak převést moc co nejdále od konkrétního občana. Co se při existenci národní měny dalo řešit na národní úrovni, musí nyní státy řešit na společné úrovni. Z EU se tak stává jeden unijní stát, což je daleko od naší představy hospodářsky spolupracujících národních států.

Jak se staví Vaše organizace k českému členství v NATO?

Zásadně odmítáme členství naší země ve zločinecké organizaci, jakou NATO bezpochyby je. Myslím, že zrovna lidé v Srbsku o tom vědí své. Své o tom vědí i lidé po celém světě, kam jen moc dolaru, dosud dosáhla. Právě onen dolar je to jediné, co totiž NATO šíří a chrání na svých válečných misích, a to ať už s mandátem OSN, nebo bez něj, což se jakobynic také děje.

Nechceme se ani smiřovat se stavem, kdy v našem státě nejsou peníze na podporu mladých rodin, které nemají, kde bydlet, ale peněz na vysílání okupačních misí do Afghánistánu i jinam je ve státním rozpočtu vždy dostatek.

Díky vlivu hospodářské krize, úsporných opatření a rostoucím veřejným dluhů je dnes jasně, že dnešní neoliberalismus slouží více finančním zájmům kapitalistických elit než zájmům běžných lidí. Jaké změny prosazuje Dělnická mládež v této oblasti?

Jak už jsem naznačil v předcházejících odpovědích, Dělnická mládež odmítá kapitalistický princip fungování ekonomiky vedený finančními elity, v jehož důsledku umírá důstojnost jednotlivců, identita národů i jakýkoli vyšší smysl žití.

V dnešním západním světě platí: „Peníze jsou všechno, člověk není nic“. My máme heslo přesně opačné, ekonomika se musí stát pouhým nástrojem, jak zabezpečit život národa. Nyní se zdá, že to jsou občané, kdo má pracovat pro existenci ekonomiky. S tím se musí jednou provždy rázně skoncovat. Ne jen v Česku, ne jen v Srbsku, ale v Evropě i na celém světě. Pokud v naší vůli máme partnery i za hranicemi, tak vím, že máme potenciál, abychom se tak silnému nepříteli, jakým je moc nadnárodního kapitálu, postavili a vyhnali jej z našich zemí pryč.

-red-