Kandidáti DM do europarlamentu

28. března 2014 Na kandidátní listině volebního uskupení Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu Bruselu! je zastoupena také Dělnická mládež (DM). Na osmnáctém místě naleznou voliči tajemníka DM Jakuba Svobodu z Brna a na sedmadvacátém místě je místopředseda mládeže DSSS Jan Kuřec z Ostravy. Oběma mladým kandidátům jsme položili tři stejné otázky.

1. Co pro Vás kandidatura za DSSS do europarlamentu znamená? Byl byste ochoten kandidovat do europarlamentu i za jinou stranu?

Svoboda: Kandidatura do EP je pro mě přijatelná pouze za DSSS, a to z jediného prostého důvodu. DSSS je totiž jedinou relevantní stranou, jejímž cílem není zabřednout do evropského byrokratického bahna a udělat ze svých zástupců v EP dojné krávy na peníze, nýbrž tento byrokratický a neužitečný evropský moloch rozpustit. Mnoho lidí nejen u nás, ale i v zahraničí už dnes vidí, že Evropská unie není tím, co nám o ní politici před vstupem naslibovali. Někteří naši příznivci se možná proto podiví, proč právě my chceme také bojovat o křesla v EP. Ale i tito lidé musí pochopit, že pokud chceme proti tomuto evropskému projektu bojovat, není řešením zavírat oči a stranit se, ale naopak tento institut ovládnout zevnitř.

Kuřec: Kandidatura do europarlamentu pro mě znamená příležitost představení mých národních a sociálních myšlenek veřejnosti. Tím odpovídám i na druhou část otázky: jedinou stranou u nás, která hájí zároveň principy národní a sociální je DSSS. Čas od času se u nás vynoří nějaké populistické uskupení tzv. národní pravice. Tam bych se ale nikdy angažovat nemohl, protože pro mě národní politika bez sociálního aspektu postrádá smysl.

 


Jan Kuřec (foto: DM)

2. Co pro Vás vůbec znamená tato instituce? Co byste v případě zvolení do europarlamentu prosazovali?

Svoboda: Nejen evropský parlament, ale i další jemu podobné instituce považuji za naprosto zbytečné v té podobě, ve které je dnes vidíme. Dokážu si představit třeba hospodářský kabinet evropských národů, který by řešil hospodářskou nebo ekonomickou součinnost zemí Evropy. Tato spolupráce by však musela probíhat naprosto dobrovolně a nesměla by být vynucována vyhláškami, zákony nebo hrozbou sankcemi, tak, jak se tomu děje nyní.

V případě zvolení do EP bych jednoznačně prosazoval snižování byrokracie. Zasadil bych se o postupné odpoutávání všech členských států unie od bruselských zákonů, příkazů a norem. Pokračoval bych ve snahách o decentralizaci moci bruselských byrokratů a skončil teprve tehdy, až by všechny státy Evropy opět nabyly svoji suverenitu, která jim byla postupem času krok po kroku odňata.

Kuřec: Evropský parlament je pro mě ztělesněním nefunkčnosti a neschopnosti Evropské unie. Lidé si volí „své europoslance“, zatímco skutečné těžiště moci EU je v nikým nevolené Evropské komisi. Evropský parlament je velice drahé divadlo pro naivní lidi. Chtěl bych, aby někdo nahlas řekl, jaký podvod na lidech Evropská unie vlastně je. A podvod se nejlépe odhaluje, když vidíte do jeho zákulisí.Jakub Svoboda (foto: DM)

3. Na co budete sázet při kampani? A jaký cíl si kladete?

Svoboda: Na volby do EP jsme se letos připravili a neponechali jsme nic náhodě. Zmodernizovali a sjednotili jsme vzhled propagačních materiálů po celé ČR a spustili jsme web k volbám do EP nebruselu.dsss.cz. Kampaň nepovedeme pouze tištěnou formou a na internetu, ale chystáme i mnohá setkání s občany. Já osobně si kladu za cíl dosáhnout na finance z obdržených hlasů, které nám do budoucna pomohou zprofesionalizovat naši práci, a přiblížit naše myšlenky a postoje lidem i v té nejmenší vesnici v ČR.

Kuřec: Věřím, že mou nejsilnější stránkou je má vlastní ideologie. Na rozdíl od ostatních stran, my nemusíme lidi přesvědčovat o hloupostech, kterým by sami od sebe nikdy nevěřili. Každý chce žít v rámci svého národního společenství, bez cizích vlivů. A každý chce být materiálně zaopatřen a adekvátně placen za svou práci. Proto jsou člověku naše národní a sociální myšlenky nejbližší. Na druhou stranu jako vždy proti nám bude stát mocná blokáda médií a peněz. A proto bych za velký úspěch považoval už jenom to, kdyby se naše názory a myšlenky dostaly k lidem přes tuto blokádu ve své čistotě, v jaké je nosíme ve svých srdcích a hlavách.

-red-