Kosovo je Srbsko a nikdy jinak!

17. února 2017 Dnes si připomínáme smutné výročí, a to nejen srbské historie, ale dějin Evropy vůbec. O samotné válce v Kosovu a jejím důsledku se rozepisovat nebudu, protože určitě většina z vás je seznámena se zločiny spáchanými jednotkami NATO a Kosovskou osvobozeneckou armádou na srbských obyvatelích.

Nicméně zaměřím se na to, co tento konflikt znamená obecně pro nás Evropany, kteří jsou znepokojeni nárůstem imigrace a s ní spojenou islamizací našeho kontinentu. Vyhlášení tzv. Kosovské republiky, podporované OSN, USA, EU a dalšími, je jasným důkazem toho, co nás čeká v budoucnosti pod diktátem EU a zločinecké organizace jménem NATO, neboť s navyšujícím se počtem muslimských komunit všude v Evropě hrozí i u nás nebezpečí občanských válek, respektive nábožensko-etnických konfliktů právě mezi muslimy a námi, původními obyvateli prastaré Evropy.

A právě role EU, USA a NATO při vyhlášení samostatného Kosova dokazují, že muslimové a různí jiní šílenci budou zvýhodňování, ba dokonce podporování těmito organizacemi i v dnešní době stejně jako tehdy, bez ohledu na to, kdo je v právu. Což snadno vyústí k dokončení plánované likvidace našich národů skrze multikulturalismus vedený představiteli již zmíněných institucí a vládnoucími politiky jednotlivých zemí.

Proto stejně jako hrdý srbský národ povstal proti zlu, musíme se i my postavit na odpor za náš národ a dědictví proti všem, kdož ohrožují naši budoucnost i za cenu nejvyšší.

 Lukáš B., člen vedení DM