Letní soustředění DM 2017

Ve dnech od 5.7. do 8.7. proběhlo již tradiční letní soustředění Dělnické mládeže, které se konalo v Jizerských horách v obci Bílý Potok. Již první den po ubytování jsme začali se sportovními aktivitami, jako je fotbal a frisbee, protože sport nejenže tuží tělo, ale zároveň posiluje kolektiv. Po večeři si předseda DM Hynek Rint v místní klubovně připravil politickou přednášku na téma Budoucnost Evropy, po které se všichni přítomní zúčastnili diskuze a debatovali o osudu Evropy jako celku.

Druhý den jsme po snídani vyrazili na celodenní dvacetikilometrovou túru z Bílého Potoka (cca 450 m.n.m.), přes skalní vyhlídku Paličník (944 m.n.m.), až na nejvyšší vrchol Jizerských hor - Smrk (1124 m.n.m.), kde je umístěna rozhledna, ze které je vidět na celé Jizerky, Krkonoše, Lužické hory a nížinu v Polsku a Německu. Po prohlédnutí krásné hornaté krajiny a širých lesů jsme započali sestup až do našeho ubytování v Bílém Potoce. Večer jsme udělali oheň a opékali tradiční špekáčky, a během toho diskutovali o řadě témat a problémů naší společnosti.

Pátek se nesl v kulturním duchu a to konkrétně návštěvou hradu a renesančního zámku ve Frýdlantu, který svého času patřil známému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna a návštěvou barokního kostelu v Hejnicích. Obě památky na nás svoji architekturou zanechaly silný dojem a jsou důkazem umu a velkoleposti naších předků, jejichž odkaz musíme zachovat a bránit.

Sobotní den byl ve znamení zakončení letošního soustředění a loučení se. Společně strávený čas v kolektivu pravých národních socialistů každého z nás nabyl další silou, chutí a odhodláním v nikdy nekončící práci pro náš národ. Každé takovéto naše setkání dokazuje, že duch pospolitosti a kamarádství mezi námi je a stále se utužuje a i to je jedno z mnoha poslání našeho mládežnického hnutí.

-red-