Národní 1. máj 2015: Evropské vlastenectví kontra pokrytectví humanistů

240 3. května 2015 Rok 2015 přinesl návrat národní prvomájové manifestace do Brna. Demonstrace pod heslem „Evropo povstaň“ slibovala zajímavě strávený den. Očekávání byla naplněna a celkový efekt z akce několikanásobně předčil naše očekávání. Pojďme si pěkně popořadě shrnout celý den.

Ve 14 hodin stál na brněnském hlavním náměstí Svobody postavený stan, ve kterém byly k dispozici propagační materiály i malé občerstvení pro návštěvníky naší akce. Hned vedle bylo postaveno pódium, ze kterého jako první promlouval k přítomným předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. „Uprchlíci musí přestat mít pocit, že je evropské země přijmou a postarají se o ně. Ne! Musíme se především postarat o vlastní občany a zajistit jim bezpečí,“ upozorňoval Vandas na problémy Evropy dneška před třemi stovkami přihlížejících národních aktivistů a spoustou dalších zvědavců, kteří si přišli na náměstí vyslechnout hlas národní opozice.

Tři stovky nacionalistů, to není příliš, chtělo by se říct. Avšak jsme jednoznačně raději za 300 disciplinovaných a příkladně se chovajících nacionalistů, než kdyby mělo přijít více lidí, kteří by ale nepůsobili jako důstojní reprezentanti národně opozičního hnutí. Jen si představme situaci, kdyby nás přišla reprezentovat sestava 2000 lidí z protitábora. S nimi bychom se měli ucházet o přízeň veřejnosti? To určitě ne. Platí zde jednoduché a jasné heslo. Síla naše světonázoru nedlí v počtech, nýbrž v argumentech. Ty nejsou naši protivníci sto vyvrátit a zpravidla se o to ani nepokoušejí. Nejinak tomu bylo i nyní.

Další vystoupil se svojí řečí předseda Dělnické mládeže Erik Lamprecht. Poté zbývalo ještě přečíst zdravice ze zahraničí. Matteo Caponetti z italské organizace Zenit i Pierre Dornbrach z německých Junge Nationaldemokraten (JN) vyzývali Evropu k povstání, jednotě a duchovní obrodě. „Společně se všemi ostatními národy a organizacemi budeme schopni odvrátit to, co se možná dnes zdá jako neodvratitelný osud. Držme společně, ať se stane cokoliv! My jsme Evropa! My jsme Evropa národů,“ psalo se ve vzkazu místopředsedy JN Pierra Dornbracha. Mimo pozdravů z Itálie a Německa se akce zúčastnili také návštěvníci ze Slovenska, Maďarska, Německa a Srbska. Takže vskutku demonstrace evropských rozměrů ve jménu evropských národů.

Poté se už začali účastníci řadit k průvodu městem. Erik Lamprecht ve svém projevu k přihlížejícím apeloval na disciplínu účastníků během průvodu: „Ukažte ten kontrast, kdy na jedné straně bude stát banda pořvávajících opic, a na druhé straně důstojná a disciplinovaná formace národní opozice.“ A ukázat kontrast se podařilo skutečně více než dobře. Opravdu na jedné straně stál naprosto disciplinovaný průvod idealistické mládeže, proti němuž řinčelo stádo hysterických „humanistů“. Jen těžko by se hledal lepší důkaz, na čí straně stojí pravda, právo i argumenty.

Sami posuďte, kde vězí hloubka a argumenty, zda v pokřicích „náckové táhněte“ a „Brno blokuje“, anebo v heslech, kterými se zdobili nacionalisté:

 

P5010103

P5010271

1.máj 2015 tedy znamenal naprostý úspěch pro národní hnutí. Chtěli jsme, aby o nás bylo slyšet, abychom veřejnosti jasně demonstrovali naše neměnné postoje a ideové pilíře. A z větší části i díky křiku našich odpůrců se to podařilo na 100%. Poděkování ale patří také všem účastníkům naší demonstrace za jejich disciplinovanou reprezentaci. Takto vystupuje skutečná národní opozice! Jsme na vás pyšní, naši kamarádi!

Znovu se ukázalo, že 1. máj v Brně vždy přinese něco dobrého, takříkajíc něco navíc. Už nyní se můžeme těšit na další ročník. Vzhledem k atraktivitě zdejších manifestací by se také dalo uvažovat o zakotvení celé akce v Brně. Dosud se místo konání střídalo. Na oplátku bychom do jiných lokalit mohli přesunout naši další tradiční akci 17. listopadu. Ale jak to všechno bude, se ještě uvidí, nechte se překvapit.

Za společnou Evropu našich národů!

Evropa – mládež – revoluce!

-red-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videa