ODMÍTÁME TOXICKOU CANCEL CULTURE!

Za-svobodu-slova-proti-toxicke-cancel-culture Takřka všude kam se podíváme, je nám předhazováno, že prý žijeme v demokratické společnosti, kde platí svoboda slova, projevu a názoru. Avšak realita je podstatně jiná!

V několika posledních letech můžeme pozorovat, jak se v naší společnosti stále intenzivněji projevuje toxická ideologie zvaná Cancel Culture, tedy Kultura rušení.

Jedinci, kteří jsou vystaveni této formě ostrakismu, mají být takzvaně „zrušeni“ pro své vyjádřené názory a postoje. Jde o formu pocházející z toxické levicové ideologie tzv. progresivismu, která zcela otevřeně útočí na svobodu slova, projevu a názoru, jako jedno ze základních lidských práv a svobod, které garantuje stejnojmenná listina a také Ústava České republiky.

Státní politika jde této toxické doktríně otevřeně na ruku, kdy si platí z našich daní profesionální nahlašovatele údajných "závadných příspěvků" na sociálních sítích a veřejných projevů. Jejich autoři pak často končí pro své vyjádřené názory před soudy, které většinou končí existenčně likvidačními pokutami s mnohaletou podmínkou.

My, jako Dělnická mládež, a především jako nacionalisté, odmítáme tuto státem podporovanou ideologii ostrakismu a totality. Důrazně říkáme, že za naše svobody musíme a budeme bojovat a bránit je před levicovými progresivistickými fanatiky, kteří se je snaží za každou cenu zničit.

Dominik Bastl, čestný člen DM