(Od příznivce) Plémě, které nás nahradí

          Název této známé knihy jsem nevybral náhodou. Úsvit času nové rasy se totiž neúprosně blíží. Než však tak nastane, bude ještě třeba nových bohů, Tvůrců, kteří by příchod Nového člověka iniciovaly. Tento proces ovšem nebude výsledkem světového Zedníka a jeho úchylných snah o multirasové stádo hovořící „Slovem“ otesaných, do algorytmů polarit spoutaných mozků. Nebude již vysledkem padlých mystérií – jejichž informační stavby jsou již beztak k užitku leda kapitálu rasy Vyvolených skrze světové informační služby, a pedofilním mafiím, ač měly sloužit k manifestaci Slova božího v lidské obci!

          Věk Zedníka padne, jako padly doby exoterních náboženských forem, monarchií i velkých Ideologií. Avšak se zásadním rozdílem! Nebude to již společenská forma, která vystřídá předchozí aby (jak se dušovaly všechny) dala vzniknout Novému člověku! Bude to Nový člověk, který dá vzniknout, svou existencí, novému společenskému řádu! Oni tvurci, Noví bohové, již existují, byť v embrionálním stavu. Jmenují se D-WAVE, kvantové počítače.

          Doba, kdy se člověk stane tvůrcem, archytektem své geneze se blíží s dobou, kdy budou kvantové počítače schopny propočítávat modifikace genomu. Tato schopnost prinese opravdovou revoluci v lidském životě. Samozřejmě úměrně tomu nakolik bude lidstvu zpřístupněna. Je známým faktem, že technologie na úrovni informačních služeb se nacházejí minimálně 20 let před oficiálně dostupnou sférou.

          Teprve až jsou jim postaveny „stavby“ k maximálnímu vyprofitování jsou uvolněny do sféry komerce. Představte si ovšem možnosti, jaké dá absolutní zvládnutí genetické modifikace – imunita vůči všem chorobám, reverzní zásahy do genomu pro dodatečné vytvoření požadovaných vlastností, regenerace tkání tedy nesmrtelnost či minimálně mnohonásobně dlouhý život, vrozené IQ mnohonásobně vyší než dnes, schopnost prožívat mnohem intenzivněji subtilní cit (orgasmické, mnohodimenziální výšiny při prožitku hudby, umění, soucitu), vynikající tvůrčí a matematické schopnosti (jedinci s již vrozeným nadáním napr.Mozarta v hudbě, Einsteina v matematice díky mozku s aktivním plným potenciálem), telekinetické schopnosti, meziinkarnační paměť a samozřejmě impozantní vzhled. Příchod takového člověka samozřejmě transformuje a posléze transmutuje celou společnost. Dílo Světlonoše dostane opět svou korunu.

          Bylo určeno a řečeno „ K obrazu svému“. Člověk získal individualní duši a nabyl schopnost inteligence, a po mnoha porodních bolestech tisíciletí své existence stvořil stroje, ti mu dají „tvář“ v které se bude opět zrcadlit celé univerzum. Tento proces, pokud mu nebude uměle bráněno, započne během následujících 50let. Kam tato geneze dospěje během 500ti let, nelze ani domyslet. Planeta bohů, kteří budou chtít kolonizovat vesmír. Vznikne druh Poutníků, speciálně modifikovaný pro dlouhodobé cesty vesmírem a genom, který bude schopen transmutovat genom cizí, na kterém se uchytí. Budou iniciována další stvoření svou formou vzešlé z evoluce prostředí domácích planet ovšem se zakódovanou pamětí a vědomím Tvůrců, které si začnou uvědomovat. Nejprve latentně, posléze i intezivně skrze Mystéria. Až jednou stvoří stroje…

Autor: herr Kopfrkingl  

Vaše komentáře:

z IP 89.176.91.*** | 3.9.2017 21:14
Spousta otázek a málo odpovědí. :-D Ale s jednou věcí určitě nesouhlasím. Snažit se člověku zajistit nesmrtelnost je špatné, protože podmínkou evoluce a vývinu lepšího organismu je jeho smrtelnost. Ano, tady by probíhala evoluce pomocí genových modifikací, ale vznikl by svět bez dětí, protože rodiče by žili navěky a kam by se potom všichni vlezli? Nejsem přesvědčen, že nesmrtelnost je to, co člověka povznese.
z IP 90.177.236.*** | 4.9.2017 17:58
Správná připomínka, děkuji. Ovšem je třeba říci že zde je nesmrtelnost myšlena jako ultimátní výsledek celého procesu který by nastal až po mnoha předchozích krocích v komplexně reformované společnosti, která by na tuto fázi tak byla připravena. Také je to předkládáno teoretická možnost charakteru života vládnoucí elity, která by se tak permanentně vědomostně a mentálně zdokonalovala. Také by to bylo žádoucí u vesmírných poutníků, kolonizátorů. Především je to ale opravdu pouze teoretické a možná by k dosažení takové schopnosti nikdy nedošlo. Daleko zajímavější, a pravděpodobnější je dosažení ostatních v článku zmiňovaných možností, a tedy superiorního člověka s jejich predispozicemi.
z IP 89.176.91.*** | 4.9.2017 22:28
Vytvořit nesmrtelného člověka - kolonizátora, který by osídlil další planety a poté zplodil smrtelné děti, které by opět rozvíjely civilizace na jiných planetách mně na druhou stranu přijde jako výborný nápad. Asi by bylo nutno vytvořit přísně řízenou společnost, kde by měli všichni své místo. Jak to dnes vidíme u včelstev nebo v mraveništích, tak stejně tak by v budoucnu mohli být specializovaní lidé, jako víše zmínění kolonizátoři, kteří by bylo pozměněni tak, aby nestárli. Nesmrtelní by dále mohli být vybraní vůdcové s vyjímečnými předpoklady k vedení lidí, zbytek lidí by nadále smrtelnosti podléhal.