Pochod Dělnické mládeže na vrch Radobýl s vysazováním dřevin

2017-12-2-1 2. prosince 2017 podnikli aktivisté z Mělníka a Ústí nad Labem plánovanou ekologickou akci. Dali jsme si za cíl šestikilometrový pochod z Litoměřic na vrch Radobýl a vysazování čtyř kusů dřevin. Podzim je pro vysazování stromů a keřů nejideálnějším obdobím. Pro tento počin jsme zakoupili 2 kusy habru obecného (Carpinus betulus), cesmínu ostrolistou (Illex aquifolium) a komuli Davidovu (Buddleja davidii).

Ráno v 9 hodin jsme vyrazili z litoměřického vlakového nádraží. Nesli jsme rostliny a těšili se, až jim vybereme nový domov. Počasí bylo i přes lehce mrazivé teploty příjemné. Chvíli drobně sněžilo. Před Radobýlem jsme poblíž ,,žluté‘‘ turistické trasy zasadili cesmínu ostrolistou. Blíže k Radobýlu jsme umístili do země zbylé rostliny. Tentokrát jsme pro ně vybrali místo z dohledu lidí. Na habry jsme dali chrániče proti okusu zvěří. Příští rok zkontrolujeme, jak se rostlinám daří. S dobrým pocitem vykonané práce pro přírodu jsme vyšlapali vrch Radobýl (399 m n. m.), který je přírodní památkou. Radobýl je opravdu impozantní místo s velkým vrcholovým křížem. Naskytla se nám dechberoucí podívaná na širé okolí. Všem zahořelo vlastenecké srdce!

Dokázali jsme si, že i v malém počtu zúčastněných se dají dělat užitečné akce. Každá akce našeho hnutí má smysl! Nenecháme se nikým odradit! V boji budeme pokračovat dalšími akcemi! Všichni víme, jak je naše krásná zem víc a víc zastavěna gigantickými sklady. Mizí zeleň a zemědělská půda. Zvířata a rostliny ztrácejí svůj životní prostor. Tento kolaborantský režim totiž baží po pracovní síle lidí z východu, která ve skladech bude pracovat. Stát tak plíživě podporuje multikulturalismus! Mnozí komunální politici likvidují zeleň, aby ve městech vyrostly další obchodní centra. Pro peníze tyto odporné politické bestie udělají cokoliv! Většina občanů je bohužel s tímto stavem spokojena, protože žije bezohledným konzumním způsobem života. Pojďte to s námi zastavit! Vstupte do Dělnické mládeže nebo Dělnické strany sociální spravedlnosti! Jedině společně můžeme vymýtit multikulturní lepru tohoto režimu!

Martin Aubrecht (DSSS, DM Mělník)