Podpora Ruského dobrovolnického sboru

Podpora-ruskeho-dobrovolnickeho-sboru Dělnická mládež se rozhodla podpořit Ruský dobrovolnický sbor (RDS), tedy partyzánskou jednotku, která využívá konflikt na Ukrajině k formování odboje proti zkorumpované, amorální vládě dnešního Kremlu. Oficiálně stojí na straně ukrajinských ozbrojených složek a pragmaticky s nimi spolupracuje na společných cílech, však v mezích možností se snaží držet si vlastní nezávislost. Ruští nacionalisté, kteří jednotku založili, si jsou dobře vědomi destruktivního přístupu i kyjevského režimu prezidenta Zelenského a sami se už například účastnili protestů i proti jeho nečestným praktikám. Řada z těchto radikálů dříve takto bojovala v pozicích členů místního praporu Azov, ovšem nemohli se ztotožnit s jeho čím dál větší servilitě k mocenským strukturám NATO a dokonce i k Izraeli. Proto si roku 2022 založili tuto vlastní militantní jednotku. Ve své domovině byli v předchozích letech často vládou prezidenta Putina tvrdě pronásledováni, protože ta skutečný bílý nacionalismus tvrdě potírá a nahrazuje jej "nacionalismem" občanským, co neřeší etnický původ jednotlivců, pouze jejich úřední příslušnost. Tedy v důsledku vede ke zhoubnému multikulturalismu v podstatě stejnému, co vládne i v dnešních západních zemích. Tento falešný "nacionalismus" pak Kreml využívá jako záminku ke svým imperiálním snahám, které jsou v podstatě bojem o vyšší postavení tamních mocenských klik v rámci plánovaného Nového světového řádu, jenž má znamenat definitivní zánik národních států a bílé evropské civilizace tak, jak jí známe.

Ukrajina se tedy stala hlavním bojištěm dvou destruktivních globalistických frakcí - západní a východní, v jejich boji o nadvládu nad budoucím dystopickým světem. Těmto bojovníkům však není lhostejná budoucnost jejich nejvýznamnějšího slovanského národa, potažmo celé bílé Evropy, a to, jak kvůli těmto odporným globalistickým mocenským hrám na Ukrajině denně umírá nespočet zdejších lidí, včetně civilistů, žen a dětí. Rozhodli se tedy tímto obrátit nepřítelovu "zbraň" proti němu samému, a tento zinscenovaný konflikt využít k boji za svobodu jak válkou zničené Ukrajiny, tak i korupcí prolezlého Ruska, a za to, aby se tyto dva bratrské národy mohly konečně vzchopit a vypořádat se s hrabivými zrůdami, co je takto poštvaly proti sobě k vzájemnému zničení. Protože tedy nejde o podporovatele ani kyjevského režimu, nedostává se jim prakticky žádné materiální podpory od těch, co tento režim plně ovládají, tedy od západních globalistů a místních hrabivých oligarchů. Přijde jim tedy vhod každá, i sebemenší materiální pomoc v jejich nelehkém boji. Proto i Dělnická mládež tyto hrdé bojovníky podpoří touto sesbíranou finanční částkou.

Pokud chcete RDS finančně podpořit s námi, napište nám. Další informace najdete zde: https://rusvolcorps.com/…ort

Za svobodu slovanských národů, proti východním i západním globalistům a jejich hnusným zaprodaným vazalům!

-red-