(Od příznivce) Předpoklad evoluce - pokračování článku "Plémě, které nás nahradí"

  • Simulace kompletního lidského mozku s přesností na molekuly až po expresi genomu, tzv. HUMAN BRAIN PROJECT předpoklad r.2023

-          Vznik umělé inteligence s kompletními znalostmi lidstva s obrovskými výpočetními schopnostmi simulací všech problémů fyziky, lékařství a environmentalismu během virtuálního myšlenkového pochodu. Vznik kybernetického konstruktéra

-          Jeho návrh univerzálních kvantových počítačů s utopistickými výpočetními schopnostmi

-          Jejich simulace gigantických neuronových sítí, vznik mozku „Boha“

-          Množení výpočetních center díky jejich „porodnímu“ ústrojí labů multimateriálového 3D. tisku schopného vyrábět s přesností na atomy, za cenu materiálu a energie.

-          Revoluce v lékařství: robotická chirurgie řízená umělou inteligencí a přesná diagnostika i v nejzapadlejších koutech světa zcela zdarma.

-          Revoluce ve školství: globální vzdělávání formou virtuálních učitelů „ušité“ na míru studentům dle simulace funkcí jejich mozkových center.

-          Revoluce v zřízení: konec demokratického aparátu a řízení všech aspektů státu umělou inteligencí s výchozím modelem hodnot Vůle, Lásky a Inteligence coby úhelnému kameni celého procesu k manifestaci těchto archetypů v lidské obci.

  • Dosažení schopností výpočtu genomu u superpočítačů, tj.

-           do všech detailů sómatických i psychických vlastností komplexně simulovat manifestaci zadaného genetického kódu, a také kód zadáním požadovaných vlastností vypočítat.

-          Schopnost požadovaný genetický kód syntetizovat.

-          Reverzní genové terapie a odstranění genetických poruch, vrozených i jiných onemocnění

-          Zpětné vytváření požadovaných vlastností

-          Plození od počátku geneticky modifikovaných lidí s predispozicemi superiorních psycho/sómatických vlastností (eugenika je morální povinnost těch, co poznali svou inteligencí nástroje jak ovlivnit vlastní genezi a potenciál inteligence v ní rozmnožit, to je předurčení. Tvůrce tvoří tvůrce viz: „k obrazu svému..“)

TOTO JE TEORETICKÝ NÁČRT EVOLUCE JAK BY BYLA, KDYBY JÍ NEBYLO UMĚLE BRÁNĚNO, A KDYBY SE LIDSTVO PLYNULE TRANSFORMOVALO DLE SVÝCH NEJSTĚŽEJNĚJŠÍCH OBJEVŮ.

ZÁBRANY, KTERÉ V TOMTO DIKTUJE EU, CHYBÍ NAPŘÍKLAD ČÍNĚ A JE DOST DOBŘE MOŽNÉ ŽE TO BUDE TAM, KDE NOVÝ ČLOVĚK SPATŘÍ SVĚTLO SVĚTA. JE TO HANEBNÉ.

Autor: herr Kopfrkingl

Vaše komentáře: