Proč stojím za generálem Mladičem

Ratko_mladic_vostkstok_ruDnes byl mezinárodním tribunálem v Haagu odsouzen k doživotí někdejší generál bosensko-srbských jednotek Ratko Mladič. Odsouzen byl za několik tzv. zločinů proti lidskosti, aktu genocidy atd. na bosenských muslimech.

Pakliže člověk zná pouze toto, tak je to samozřejmě zavržení hodné a odsouzení je na místě, ale ten kdo zná více podrobností o válečném konfliktu během něhož k tomuto mělo dojít, tak ví že k těmto činům docházelo na obou stranách, ale nejpřísněji jsou souzení tehdejší představitelé Srbska. Proč asi? Tehdejší nejužší vedení Srbska jako zmíněný Ratko Mladič, Slobodan Miloševič a Radovan Karadžič bojovali za jednotný srbský národ, který v bývalé Jugoslávii byl vždy hlavní silou, který zajišťoval její jednotu, ale západní mocnosti měly zájem o roztříštění na malé slabé státy, tak aby se jimi dalo co nejlépe manipulovat, tak jak to známe z historie tolikrát.

Nám nezbývá než čekat, až přijde náš čas, kdy budeme zase my odsuzovat na doživotí pokroucené představitele humanismu, liberalismu a marxismu.

- Caesar -