RADOVAN ANDRÁŠIK: BOĽŠEVICKÝ PUČ NEOSLAVUJEME

Je štandardnou tradíciou, že demokrati ako takí - od komunistov až po liberálov - si dnes budú opäť slávnostne pripomínať boľševický puč voči slovenskému národu a jeho štátu, tzv. „SNP”. Samozrejme ctiť si tých vlastizradcov budú aj bežní občania, ktorí len máločo v skutočnosti vedia o tomto povstaní, čomu dopomáha aj zdémonizovaný a dehonestovaný národný socializmus.

Nie dámy a páni, nejedná sa o žiadne „slovenské národné povstanie”, ale len doslova o boľševický puč, ku ktorému sa pridalo len 3% slovenského národa, a to aj na základe lžiam povstalcov, ako napríklad, že Tisa zajali národnosocialistickí Nemci.

Voči čomu chceli povstať? Že tu boli Nemci? Kdeže?! Až na pár špecifických výnimiek, tí národnosocialistickí Nemci sem prišli až na žiadosť nášho prvého a jediného slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa, ktorý nedokázal zastaviť toto povstanie vlastnými silami.

Robili títo povstalci len dobro? No ak považujeme lúpenie; znásilňovanie žien; demolovanie mostov, tunelov, koľajníc za akési dobro, tak potom áno. Presne takú podobu mala ich práca na našom území.

A mimochodom čo sme získali touto aktivitou? Vlastný štát? Ale veď ten sme už mali a paradoxne aj touto činnosťou boľševického puču sme oň o nejaký čas neskôr prišli.

Je bežný občan vôbec historicky a aj politicky gramotný a tým pádom vôbec znalý týchto informácii? Žiaľ len málokto!

Chodiť na pomníky povstalcov a ctiť si ten odpad v ľudskej podobe? Nie! Vyvesiť čierne zástavy a vážiť si tých, ktorí toto povstanie aj vlastnými životmi zastavili.

ODKAZ NA TELEGRAMOVÝ KANÁL AUTORA: t.me/kanal_radovanandrasik

ODKAZ NA FACEBOOKOVÝ KANÁL AUTORA: fb.me/radovanandrasik.fb

ODKAZ NA INSTAGRAMOVÝ KANÁL AUTORA: radovan_andrasik