RADOVAN ANDRÁŠIK: PÁD NA DNO

Radikalizuj-seMiestami je až neuveriteľné, ako hlboko klesla celá pôvodná biela európska spoločnosť, či už po mentálnej, psychickej ale aj fyzickej stránke. Tým najhorším je uvedomenie si faktu, že väčšinová spoločnosť naďalej, po vzore posledných generácii, je maximálne tak schopná nariekať a vyplakávať v blízkosti svojich najbližších, no prístup k ich dekadentnému spôsobu života akosi stále odmietajú zmeniť. Tu sú na mieste otázky: Dokedy bude pretrvávať tento dekadentný prístup k vlastnému prežitiu? Čo musí podnietiť väčšinovú spoločnosť, aby konečne, po skoro ôsmych dekádach, bola ochotná uvoľniť si okovy a bojovať o prežitie vo svojej vlastnej domovine? Impulzy najmä za posledné dva roky, v podobe takzvanej COVID (Certificate Of Vaccination ID) "pandémie" a aktuálne vojnového konfliktu na Ukrajine, sú omnoho intenzívnejšie a preto je možné očakávať, že sa možno, hoc aj na poslednú chvíľu, pôvodná biela európska spoločnosť spamätá a začne si robiť poriadok pred prahom svojho domova.

Aktuálne, vďaka dekadentnému správaniu sa pôvodných Európanov, sme na ceste k štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorej vízie vo viacerých podobách načrtol sionista a šéf Svetového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab. Náš ideologický nepriateľ - tým nemám na mysli len osobu Klausa Schwaba - si je plne vedomý toho, že doterajšie útoky na pôvodnú európsku spoločnosť, napríklad v zámernej podpore diverzity (miešanie rás), gender ideológie, a pod., dosiahol svoj účel. Pôvodná Európa žiaľ už stihla za pomoci mnohých dlhoročných manipulácii, vítať vlastnú smrť - postupne sa vymazáva láska k vlastnému národu, jeho zvykom, tradíciám a predkom, ktorí vlastnými rukami budovali domov pre seba a svoje budúce generácie. Väčšinová spoločnosť inklinuje k láske k vrahovi, a naopak toho, kto sa snaží o renesanciu a záchranu svojej domoviny, nenávidí a bojuje proti nemu.

„Nič nebudeš vlastniť. A budeš spokojný,“ - tak znie jeden z citátov Veľkého resetu od nášho "mecenáša" Klausa Schwaba, ktorý by sa mal podľa plánov WEF naplniť do roku 2030. Ak by Vám napadla myšlienka, že je tento nápad absolútne šialený, dokážem sa s Vami plne stotožniť, pretože základom vlastnenia nehnuteľnosti je, že Vám poskytuje istý pocit bezpečia, istoty, a pod. Absencia tejto významnej istoty z nás, v dnešnej modernej dobe 21. storočia, urobí otrokov na takej gigantickej úrovni, pri ktorej by sa občanom Sovietskeho zväzu, ktorých (žido)boľševici vraždili na dennej báze aj za absolútne banality, dalo len závidieť. Absolútna kontrola nad našim správaním, nad našimi myšlienkami. Spoločnosť, pre ktorých dávni predkovia tvrdou prácou budovali domov, sa zmení len na mysliace stroje, ktorých životnosť bude závisieť od jeho majiteľa - ideologického nepriateľa.

Vojnový konflikt na Ukrajine je, po takzvanej COVID "pandémii", v súčasnosti len ďalšou fázou, pri ktorej sa naplňuje vízia Veľkého resetu. Samotná COVID "pandémia", okrem rôznych zásadných spoločenských problémov, vytvorila ďalšie legislatívne obmedzenia na slobodné vyjadrovanie vlastného názoru a presvedčenia. Aktuálne udalosti na území Ukrajiny zas vytvárajú podmienky na to, že sa opäť obyvateľstvo bude musieť uskromňovať na úkor najmä sionistov, ktorí bažia po väčších majetkoch a moci. Väčšinová spoločnosť, rokmi zdegradovaná rôznymi manipuláciami, sa popri získavaniu potravinových zásob na najbližšie náročné obdobie, snaží bezhlavo prikloniť na jednu zo strán konfliktu - Západ alebo Východ; USA, EÚ alebo Ruská federácia. Ich pozornosti, alebo lepšie povedané, ich vedomostiam absolútne uniká, že medzi sebou len na oko bojujú dve strany tej istej judášskej mince. Zatiaľ čo celá spoločnosť môže vnímať "silné" vyjadrenia rôznych politikov z oboch geopolitických strán k téme vojnového konfliktu na Ukrajine, len máloktorí spomedzi nás si dokáže overiť nielen samotný etnický a zároveň aj rasový pôvod politických predstaviteľ oboch strán, ale aj ich veľmi kamarátske vzťahy s Klausom Schwabom. Všetci sú z jedného vajca.

Čochvíľa nám smrť klope na dvere. Rakovina národov čoskoro docieli svoj cieľ - smrť bielej rasy. Je preto na mieste, aby sme konečne vkročili do boja o prežitie tou správnou nohou. Neočakávajte, že poriadok bude prebiehať pokojne, zmierlivo a bez strát na ľudských životoch. Je to nonsens! Tak ako náš ideologický nepriateľ likviduje Európu od Západu až po Východ, - inak povedané, krajiny, kde majoritu tvoria príslušníci bielej rasy - tak identicky musíme reagovať spätne. Musí v nás absentovať súcit s našim nepriateľom presne v takej miere, ako za najmä posledných skoro 8 dekád absentoval u pôvodných Európanov cit prežitia vo vlastnej domovine. Berte na vedomie, že sú len dve možnosti v prípade diagnostikovania rakoviny - buď Vás zabije alebo zabijete Vy ju. Je to výzva, pred ktorou niet úniku. No u seba doma sme my!

ODKAZ NA TELEGRAMOVÝ KANÁL AUTORA: t.me/kanal_radovanandrasik

ODKAZ NA FACEBOOKOVÝ KANÁL AUTORA: fb.me/radovanandrasik.fb

ODKAZ NA INSTAGRAMOVÝ KANÁL AUTORA: radovan_andrasik

Radovan-andrasik