Sjezd DM měnil stanovy

Pa182010 19. října 2014 V sobotu 18. října 2014 se konal již šestý sjezd během více než pětileté existence Dělnické mládeže (DM). Hlavní impuls k uspořádání celostátního sjezdu DM však tentokrát přišel poněkud netradičně zvenčí. S nabytím platnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 se všechna občanská sdružení musela přejmenovat na „zapsané spolky“. Tato povinnost se nevyhnula ani DM. K přijetí takové změny bylo však nutné svolat právě celostátní sjezd.

Členové DM tedy hned zkraje schválili novou podobu stanov, která přinesla hned několik novinek. Dělnická mládež je tedy nyní oficiálně „Dělnická mládež, z.s.“ (z.s.  = zapsaný spolek). DM má také nové sídlo. Naše adresa již není v Praze, nýbrž v Brně, na Divadelní 3, kde funguje i mládežnická centrála, v jejichž prostorách se konal i tento sjezd. A v neposlední řadě bylo rozhodnuto o zrušení kontrolní a smírčí komise, jejichž pravomoci převezme předsednictvo DM.

Složení předsednictva také doznalo některých změn, které jsou patrné nejen v personálním složení, ale také v přerozdělení pravomocí jednotlivých členů. Nově bude mít každý člen předsednictva DM svoji konkrétní oblast, které se bude věnovat a za kterou bude také zodpovědný. Předsedou DM zůstal šestadvacetiletý Erik Lamprecht. Ve vedení DM jsou spolu s ním Jakub Svoboda, který má na starost agendu a správu vnitřních věcí, Jan Kuřec, jemuž byla svěřena oblast zahraničních vztahů a zahraniční politiky, Jaromír Holek, jenž se bude věnovat otázce propagace spolku a nejmladším členem předsednictva se stal Štěpán Reich, který má na starost koordinaci fungování místních organizací.

Součástí programu byla i plánovaná přednáška hosta našeho kongresu Petra Kalinovského na téma „Demokracie prizmatem sociální psychologie“. Přes zdánlivě složitý název byla přednáška vedena jasnou a srozumitelnou formou, kterou si všichni přítomní členové DM pochvalovali. Kompletní videozáznam celé přednášky přineseme během několika málo nejbližších dní.

Naše celodenní setkání se dalo také považovat za jakési soustředění před pořádáním demonstrace při výročí 25 let od změny režimu v Československu, kterou DM pořádá právě v Brně. Již nyní se na ni začínáme intenzivně připravovat a věříme, že se v ulicích setkáme s dalšími odhodlanými lidmi, kteří chtějí měnit (ne)pořádky v naší zemi.

17. listopadu hurá do Brna!

-red-


 
 
 

AKTUALIZACE:

Přednáška Petra Kalinovského: