Směrnice Julia Evoly: Věrnost je silnější než oheň

Smc49brnice-oc599c3adzlc3a9-na-doraz 26. února 2016 Nedlouhý spis italského filozofa Julia Evoly poprvé vydaný roku 1950 s výstižným názvem "Směrnice" je stále aktuálním politicko-duchovním návodem národně-obrozeneckého evropského hnutí k úspěšnému fungování v době temna. Evola v jedenácti bodech také jasně a srozumitelně shrnuje poválečnou geopolitickou situaci, která je dodnes vzhledem k rozložení mocenských sil bez větších změn aktuální. Od dob vydání došlo sice k pádu komunistického bloku, který byl pohlcen Západem, avšak jak Evola varuje, v jistém slova smyslu je pro nás amerikanismus nebezpečnější než komunismus: působí totiž jako jakýsi druh trojského koně (...) chtě nechtě amerikanismus pracuje pro zdánlivého nepřítele, pro kolektivismus.


Evola se snaží načrtnout cestu, kudy mají jít lidé, kteří v temné poválečné kapitole Starého kontinentu stojí mezi troskami na vlastních nohou. I dnes je mezi našimi aktivisty spousta takových, pro které je příslušnost ke hnutí dočasná póza. Kteří si založí rodinu, najdou dobré zaměstnání... Lidmi stojícími mezi troskami na vlastních nohou jsou ale jedině ti, pro které platí nekompromisní směrnice: My nemůžeme jinak, toto je naše cesta, toto je naše bytí. Stoprocentní oddanost ideji je jediná naděje a cesta ve světě úpadku a průměrnosti, a to bez ohledu na osobní zájmy, které jsou podřízeny Řádu.


Evola také odmítá to, co bychom dnes nazvali "vlastenčením". Prázdným nacionalistickým heslům se zednářskými kořeny a antitradicí inspirované "vlastivědné" historii vystavuje vlastní odpověď: Ideu, Řád, Elitu, Stát a lidi Řádu. Jinými slovy a v českém podání: vlastenecké není obdivovat Masaryka, 1. republiku a československé letce z Anglie, nýbrž uvědomění v boji za velikost ducha.


Evolovy Směrnice jsou spisem spojujícím nadšený idealismus s praktickým uplatněním ideje. Směrnice jsou zosobněním ideologické podstaty národního hnutí jako takového, ale i konkrétně Dělnické mládeže: Podstatné je neklesat na úroveň protivníků, neomezovat se na hlásání pouhých hesel, nelpět přehnaně na tom, co patří minulosti - byť si to vzpomínku zaslouží - a co již postrádá aktuální hodnotu a neosobnost vůdčí ideje.


Směrnice, jsou pro ty, pro které platí, že věrnost je silnější než oheň.


Ukázka z knihy zde


Kniha je k zakoupení zde


-red-