Steroidy nejsou narkotika

2013-02-05_doping_1500px_srgb-550x366 19. prosince 2015 Jaké jsou hlavní hříchy uživatelů dopinku či anabolických androgenních steroidů (dále jen AS)? Stříkačky na dětském hřišti. Narkoman s jehlou v ruce = uživatel dopinku. Závislák obstarávající si jakýmkoliv protiprávním způsobem prostředky na nákup drogy. Nic z toho neodpovídá skutečnosti. Nelze tedy souhlasit, že současná legislativa užívání anabolik zařadila na roveň sociálně devastačním omamným látkám typu heroinu, pervitinu a dalších feťáckých svinstev, ovšem pomocnou ruku nepodala. Upřímně, není to ani potřeba. Nevěřte báchorkám o rozkladu osobnosti kvůli AS, vyčlenění se ze společnosti, častým úmrtím a jiným nesmyslům. Nikdy a nikde jsem neviděl sportovce vybírat popelnice, jako to dělají smažky.

Pokud jste mladí kluci v dospívajícím věku, řekněme 16-20 let, tak jejich použití v žádném případě nelze schvalovat a jde o absolutně zbytečné riziko. I když už v tomto věku jsou v ČR minimálně stovky uživatelů. Stejně tak nelze schvalovat stálý růst spotřeby léků na spaní, psychofarmak, prášků proti bolesti...

Dopink jsou látky, které nad míru přirozenou organismu pomáhají dosáhnout určitého stavu. Sem lze zařadit i sedativa užívaná střelci. AS jsou pak syntetické deriváty odvozené od mužského pohlavního hormonu testosteronu. AS fungují obdobně jako hormonální antikoncepce a přitom proti té nikdo nebojuje?! Existuje souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a rakoviny prsu? Viděl již někdo z vás k tomuto tématu nějakou studii či statistiku?

Mnoho tzv. celebrit má chirurgicky dotvořený obličej, užívají peptidy, růstový hormon a vypadají mladě a svěže. Naivkové skočí na reklamu, v níž účinkují, že je to díky pleťovému krému a samozřejmě téhož stavu jako oni nedosáhnete. Proč nestíhat tyto podvody? Vždyť zde je zjevné uvádění v omyl a slibování nereálného efektu. Škody takto způsobené jdou miliard!

Ovšem nebudu zakrývat, že i u uživatelů AS probíhají jisté změny chování. Nejde však o nic dramatického. Články, ve kterých se dočtete, že po požití anabolik zemřete, stane se z vás šílenec, který je schopen vyvraždit rodinu, asociál, jehož nezajímá nic než trénink, nositel žloutenky a impotent, přehánějí a někdy přímo i lžou.

Dopink a jeho uživatelé jsou dnes již mnohem dále a většina distributorů AS nabízí zároveň i léky na potlačení nežádoucích vedlejších účinků. Inhibitory aromatázy, inhibitory prolaktínu, antiestrogeny, Choriový gonadotropin, menopausální gonadotropin, Triptorelin...  Stačí se jen podívat na internet mezi vyhledávané spojení či přímo na nabídku distributorů působících na internetu. Zhrozíte se, kolik je zde serverů pro českou klientelu! (nejznámější jsou steroidy-anabolika.cz, skroids.net) Nemluvě o mezinárodních serverech, kde se obchoduje v podstatě s čímkoliv a můžete si objednat i větší balení. Můžete se obrátit i přímo na výrobce. Ti sami vědí, že 99,9% jejich produkce nejde do zdravotnictví! Pokud budete chtít odebrat dostatečně velké množství, snadno se domluvíte. Uživatelů AS v ČR nejsou ani desítky či stovky, ale tisíce. V každé posilovně je minimálně jeden. Tím se nemyslí, že do každé tělocvičny chodí někdo vykonávající sport na nejvyšší úrovni. Užívání je zcela běžné i v nižších výkonnostních patrech i mezi sportovci, kteří se neúčastní žádných závodů a užívají je jen pro své vlastní sebepřekonání, pro zdolání přirozených hranic. Nejsnazší cesta k nim je tradičně popisována takto. Zeptej se toho největšího borce u vás ve fitku.

Na profesionální úrovni je dopink nutnost a není tam nikdo, kdo by jej neužil! Tedy není jen těch pár odhalených hříšníků, ale všichni tedy opravdu všichni je berou!

Boj proti dopinku je jen pokrytectví! Férovost, čestnost a produkty sponzorů, to se tu propaguje a pravda by to mohla jen pokazit. Mnoho sportovních federací má sice testy na užívání nepovolených látek, ale u mnohých jde jen o formalitu, kdy se testuje přítomnost třeba jen třech látek, jejichž užívání je dávno překonané modernějšími preparáty a nikdo je už neužívá. Mnoho látek nelze ani detekovat.

-red-