VÁCLAV BÁRTEK /DM BRNO/: ROZŠÍŘENÍ BRNĚNSKÉHO SAFARI

Dm-rozsireni-brnenskeho-safari Slavné brněnské safari rozkládající se v několika oblastech kolem centra města, které poskytuje životní prostor jednomu velmi ceněnému druhu primátů ,,R. vulgaris'', jehož životní návyky zde mohou pravidelně pozorovat návštěvníci nejen z přilehlých městských částí, ale i ze vzdálenějších koutů naší vlasti, pokud zavítají do těchto končin, se v posledních měsících může pochlubit novým přírůstkem v podobě několika desítek početných tlup tohoto zajímavého živočicha, které obdrželo darem z Ukrajiny. Jde o velice cenné exempláře, protože na rozdíl od těch místních, které už prošly určitým stupněm domestikace a z části si osvojily lidské vzorce chování, tyto ještě nejsou takto deformovány ve své přirozenosti, tudíž návštěvníci u nich obvykle mohou pozorovat zcela přirozené divoké chování typické pro tento živočišný druh. I se svými četnými mláďaty se zde dokázaly rychle uhnízdit, rychle se aklimatizovaly a začaly si zdejší prostředí přetvářet podle svých přirozených potřeb a zvyků. Oblast, kam byly vypuštěni, tak brzy získala vzezření typické pro místa přirozeného výskytu tohoto primáta, včetně jeho typického zápachu.

 

Lidé, kteří tyto oblasti stále také obývají a s těmito primáty tudíž přichází každodenně do styku, jsou jistě velmi rádi za toto obohacení jejich životního prostoru, díky němuž si mohou svoje jinak nudné a jednotvárné životy zpestřit každodenním pozorováním přirozených projevů těchto obdivuhodných živočichů, a i po nocích místo depresivního ticha poslouchat jejich osobité zvukové projevy. Mnozí z nich jsou za toto obohacení Ukrajině natolik vděční, že si jako projev vděčnosti vylepují do oken ukrajinskou vlajku. Magistrát města Brna rovněž projevil vděčnost Ukrajině za toto rozšíření zdejšího zvěřince vyvěšením ukrajinské vlajky na stožáru vedle památníku na Moravském náměstí. Krmení těchto primátů návštěvníky je povoleno, ovšem tito tvorové mají svoje základní potřeby poněkud atypické, takže mnoho z nich více lákají tabákové výrobky a nápoje s obsahem ethanolu, než běžné krmivo. Zejména v nočních hodinách se však tito jedinci často stávají i nebezpečnými, protože zejména po vyšších dávkách ethanolu mohou inklinovat k agresivním fyzickým výpadům. Vstup do míst jejich výskytu je proto pro návštěvníky v tuto dobu povolen pouze na vlastní nebezpečí...