VÁCLAV BÁRTEK /DM BRNO/: TAŽENÍ PROTI EVROPSKÝM NACIONALISTŮM V REŽII SIONU

Incollage_20220327_211817499 Konflikt na Ukrajině trvá už přibližně 8 let, od doby, co byl po masivních protestech svržen tehdejší zkorumpovaný prokremelský prezident Viktor Janukovyč. Krátce poté vypukla tzv. krymská krize, při které si místní proruští separatisté na poloostrově Krym prosadili jeho anexi k Rusku, která ovšem většinou světa nebyla dodnes oficiálně uznána. Jedním z významných subjektů na ukrajinském politickém kolbišti se stal nacionalistický Pravý Sektor, s jistými vazbami na Azovský Prapor, paramilitantní oddíl složený z radikálních nacionalistů, jenž byl začleněn do ukrajinské národní gardy. Ta je pořádkovou četnickou službou s pravomocemi policie i armády a spadá pod jurisdikci zdejšího ministerstva vnitra. A zde je kámen úrazu, protože současná ukrajinská vláda, dosazená po tehdejším převratu, má silné vazby k NATO a západním mocenským korporacím, jež místní převrat prokazatelně i z velké části financovaly. Na pozici prezidenta Janukovyče ihned vystřídal Petr Porošenko, ukrajinský velkopodnikatel disponující kromě ukrajinského i izraelským občanstvím. Podezřele vyznívá už fakt, jak ochotně místní pro-evropská a pro-liberální vláda s těmito ultranacionalistickými uskupeními navázala spolupráci, ač jinde v Evropě bývají tyto subjekty "demokratickými" vládami spíše odsouvány na okraj. Porošenka před časem vystřídala v čele státu jiná židovská loutka - Volodymyr Zelenskij, původně komediální herec. Sám má prokazatelně židovské geny a je pod silným vlivem židovského oligarchy Ihora Kolomojského. Tato evidentně zkorumpovaná a hrabivým zlem prolezlá vláda roky zneužívá místní ultranacionální uskupení k udržování napětí mezi občany Ukrajiny a zdejší ruskou menšinou, potažmo "konkurenčním" Ruskem, čímž ospravedlňuje pokračující kolaboraci se západními mocenskými klikami a jejich mocenským nástrojem pod zkratkou NATO (ač Ukrajina stále není oficiálně jeho členem). Tito ultranacionalisté se pak poněkud tragikomicky neváhají fotit nejen s vlajkou sionistického molochu NATO, ale v některých případech dokonce i s židovskou "Davidovou" hvězdou, jelikož i Izrael Ukrajině deklaruje v tomto "sporu" spojenectví. Ovšem nedávno Putin, jenž má kolem sebe také celou řadu hrabivých oligarchů a je vysoce postaveným členem východní zednářské lóže, odstartoval svoji ofenzivu ve snaze anektovat nově i s Ruskem přímo sousedící regiony Ukrajiny Doněck a Luhansk, jejichž separatističtí prokremelští vůdcové je už dlouho označují za samostatné státy, což však většina světových autorit nikdy neuznala. Tím roky provokují zde působící ukrajinské nacionalisty, a těmto Putin svým útokem zároveň poskytl jakousi legitimitu v jejich boji - nyní jsou oni v roli napadených obětí, jež se musí bránit agresi uzurpátora z východu. Putin se dokonce nezdráhal proti nim povolat i čečenské útočné oddíly, což jsou vlastně militantní oddíly složené převážně z čečenských muslimských fanatiků pod velením salafistického hrdlořeza Kadyrova, které Putin využívá na "špinavou práci" od doby, kdy po čečenské válce ponechal většinu Čečenska pod jejich vlivem. Na akci se aktivně podílí i ruský předseda vlády Michail Mišustin, jinak státní úředník s prokazatelně židovským původem. Tudíž oni jsou teď těmi, kdo se brání, Rusko tím, kdo útočí, ovšem nesmíme zapomenout, že na zdejší Sionem infiltrované vládě, včetně hlavy státu, se nic nezměnilo, ta zůstává stejná a pořád má nad těmito radikály rozhodující vliv.

Zajímavý byl i obrat některých dusud "proruských" evropských státníků, jako je i náš prezident Miloš Zeman, kteří se postavili po této události na stranu Ukrajiny. Zeman dokonce neváhal udělit státní vyznamenání zdejšímu prezidentovi Zelenskému a nejspíš není náhoda, že tento postoj přesně reflektuje oficiální postoj Izraele, se kterým právě i Zeman úzce spolupracuje. Poněkud podezřelá je skutečnost, že Putinův útok byl v médiích předpovídán mnoho dní před jeho uskutečněním, jakoby někdo v pozadí měl zájem ho k němu přimět a věděl, že k němu nakonec tak jako tak dojde. Politici na obou stranách "konfliktu" jsou zjevně manipulováni mnohem mocnějším hráčem v pozadí, jenž tímto zjevně rozjel další ze svých špinavých her vedoucích k totálnímu zotročení lidstva v rámci NWO (tedy otevřená vláda Sionu má vystřídat tu skrytou). Už teď z pozadí tajně řídí dění po celém světě a rozdělení světa na "západ" a "východ" je jenom jedna z jeho špinavých intrik, protože obě strany jsou zde pouze dvěma pařáty jedné krvelačné bestie. Ač jsou radikálové z Azova považováni za jakousi součást ukrajinských ozbrojených složek, je jím od vedoucích autorit povoleno používat na svých akcích provokativní nacistické symboly. I to má pravděpodobně svůj účel - aby to z venku vypadalo, že hlavním zdrojem zdejšího krveprolití je právě jejich radikalismus a odvádělo pozornost od těch, co skutečně stojí v pozadí, navíc tím opět narůstá vnitřní "hrůza z nacismu", co je v lidech zakořeněná na základě jednostranně přibarvených dokumentů z médií. Nedávno se pravděpodobně jedna z jeho frakcí postavila na odpor, protože její členové už se nechtěli nechat sionistickou vládou takto zneužívat. Možná tu špinavou hru prokoukli a sama ukrajinská armáda tuto frakci tvrdě rozdrtila, což bylo v médiích prezentováno, jako že sama ukrajinská armáda se už zbavuje extrémistů ve svých řadách. Nyní si Putin klade podmínky pro případné uzavření příměří. To, že si v něm nárokuje poloostrov Krym, má možná z historického hlediska ještě určité ospravedlnění. To, že chce vyhlášení autonomie pro republiky Doněck a Luhansk už zavání jistou drzostí i vzhledem k tomu, jakým způsobem se je bez varování rozhodl vojensky obsadit. Co však už osobně považuji za vyloženou nehoráznost, je jeho požadavek na "odzbrojení" Ukrajiny, tím, že se jejich občané i bezpečnostní složky zřeknou používání všech útočných vojenských zbraní (toto požaduje stát, co ročně investuje miliardy do zbrojení i na úkor bídné životní úrovně vlastních občanů). A vrcholem všeho je jeho požadavek na rozpuštění všech radikálních nacionalistických stran a uskupení na území Ukrajiny! Toto bych přirovnal k situaci, když by např. Maďaři nutili Slovensko rozpustit ĽSNS nebo Turci nutili Řecko rozpustit Zlatý Úsvit. Do budoucna by přijetí takové "dohody" mohlo pak představovat i nebezpečný precedens - když je nyní mediální obraz takový, že zdrojem tamního násilí jsou místní ultranacionalisté, pokud by se situace následně opravdu uklidnila (aspoň navenek), mohla by to média prezentovat tak, že po rozpuštění nacionálních radikálů je na Ukrajině konečně klid, což by byl následný argument pro další pokusy o rozpuštění podobně radikálních uskupení kdekoli v Evropě. Establishment by tím získal silnou páku proti veškeré krajní pravici kdekoli v Evropě. Nakonec v Rusku už k podobnému potírání krajní pravice dochází dávno, když byl takto soudně rozpuštěn třeba Slovanský Svaz Dmitrije Děmuškina nebo byl uvězněn Alexander Potkin, jenž vedl Hnutí Proti Nelegální Imigraci, v jehož čele měl i řadu narážek na zkorumpovanost a napojení na židovský nadnárodní kongres u ruské vlády. Putin sám uvažuje podle všeho spíše internacionálně a pokud se zastává aspoň tradičních rodinných hodnot proti neomarxismu v podobě gender nauky nebo LGBT, je to hlavně kvůli tomu, aby si to nerozházel s místní pravoslavnou církví, o jejíž podporu se na své pozici hodně opírá, než že by tak činil z nějakého osobního přesvědčení. Hodně evropských nacionálních radikálů zároveň umírá přímo v boji na Ukrajině, kde se v dobré víře snaží pomoci místním nacionalistům v boji proti ruské agresi. Situace na Ukrajině byla využita i jako záminka pro omezování svobody slova ve veřejném prostoru, ale cenzurovány jsou hlavně jednostranně proruské weby a podobně zaměřené komentáře, což může být jen další léčka, aby proputinovští "vlastenci" nabyli dojem, že jsou tou skutečnou perzekuovanou opozicí a novodobým disentem, načež budou pak sami s nadšením vítat rozpuštění opravdu radikálních nacionálních hnutí, co se stavěly na stranu Ukrajiny nebo aspoň poukazovaly na zkorumpovanost obou stran konfliktu. Vzniká bizardní situace, kdy čím dál více "vlastenců" zde volá po "denacifikaci", což je žido-bolševický výraz označující v reálu nahrazení nacionální silné autority tou internacionální, ať už zjevně (komunismus) nebo skrytě (tzv. liberální demokracie).

Takže pro evropské nacionalisty může mít tato situace více neblahých vyústění: Buďto vedeni Ukrajiny Putinovy podmínky akceptuje a v tom případě bude zavdán precedens k potírání všech radikálně nacionalistických uskupení napříč Evropou v rámci narativu, že "na Ukrajině už je také konečně klid bez těch problémových nácků". Nebo ho nepříjme a Putinova "denacifikační" armáda bude postupovat po Ukrajině dále do Evropy, kde ji budou evropští proputinovští "vlastenci" vítat jako osvoboditele a kromě liberálních politiků budou jejich perzekucím s chutí vystavovat i skutečné pravověrné nacionalisty, které s nimi už teď ze svojí perspektivy často dávají na stejnou roveň. Pak je třetí, ne moc pravděpodobná možnost, že nakonec nějakým zázrakem přece jen zvítězí armáda Ukrajiny. Potom ovšem tamní zkorumpovaná liberální vláda nebude už nacionalisty z Pravého Sektoru a Azova k ničemu potřebovat, tak je dost možné, že na pokyn svých západních mecenášů je stejně nakonec rozpustí a možná i nechá uvěznit, jako to udělal Putin s veterány z války v Čečensku. Tak jako tak dojde k potlačení většiny skutečně pronárodních sil v Evropě, což případně usnadní i zavedení povinného "očkování" v případě další "plandémie", protože hlavními odpůrci této pochybné "vakcinace" z rukou hrabivých korporací byli dosud právě tito radikálové. Ve válečném stavu ji bude mnohem snazší prosadit pod záminkou "dvojitého" stavu nouze a překabátění "demokraté" budou bok po boku s proruskými "vlastenci" svorně volat po umlčení těch zlých nesolidárních "extremistů". Jediným východiskem z této svízelné situace, co ohrožuje budoucnost celé naší bílé civilizace, je společné povstání všech pravověrných národovců proti globálním uzurpátorům, kteří nás neustále poštvávají proti sobě a mají nás za svoje otroky. A je třeba mít na paměti, že ohledně vrcholné politické moci jsou v současnosti tzv."západ" a "východ" jenom dva pařáty od téže globální bestie!