VÁCLAV BÁRTEK /DM BRNO/: TRISTNÍ OSUD RUSKÝCH NACIONALISTŮ

Dmitrij-demuskin-a-alexander-potkin Zatímco většina obyvatel Evropy v tyto dny slaví vánoční svátky se svými rodinami, ne každý má to štěstí, aby mohl aspoň v tyto dny v klidu pobývat v kruhu svých nejbližších a užívat si sváteční pohodu. Pro ruského nacionalistu Alexandera Potkina jsou to již sedmé Vánoce, co tráví za mřížemi vězeňské cely. A čím že se vlastně tolik provinil? Pouze tím, že si dovolil veřejně kritizovat zkorumpovanou vládu své země a její napojení na mezinárodní žido-zednářskou lobby. Otevřená kritika vůči vládě, zvláště v kombinaci s poukazováním na tyto hrabivé šedé eminence, co stojí v jejím pozadí, se totiž v Rusku rozhodně nenosí a je tvrdě trestána.

Nejsmutnější na tom je, že mnoho českých "vlastenců" a tzv. "alternativců" vnímá Rusko jako silnou baštu tradičních hodnot a slovanské národní hrdosti, která stojí v opozici vůči "prohnilému západu" a tamním globalistickým světovládcům. Dnešní tzv. "západ" rozhodně prohnilým je, ovšem titíž světovládci mají dávno pod palcem i ruskou vládu jako svou "5. kolonu" a uměle udržovaného pseudo-protivníka k vyvolávání napětí mezi bílými evropskými národy. A tito naši "alternativci" se potom s pohoršením pozastavují nad většinou podmíněnými tresty za nepohodlné názory u nás, přitom to, že podobně nepohodlné názory jsou v tom jejich obdivovaném Rusku trestány mnohem drakoničtěji, si většinou vůbec neuvědomují.

Alexander Potkin vedl politické uskupení s názvem Hnutí Proti Nelegální Migraci, které jak napovídá i jeho název, brojilo za etnicky čisté Rusko minimálně v jeho evropské části, bez muslimských a asijských imigrantů, kteří si ho volí za svou cílovou destinaci ve skutečnosti ještě častěji, než třeba Francii nebo Německo! Ještě radikálněji tyto ideje v Rusku prosazoval další pronárodní aktivista - Dmitrij Děmuškin, který za svoje postoje strávil rovněž několik let za zdmi vězeňské cely, načež byl propuštěn na podmínku a po svém propuštění zvolil raději emigraci ze své vlasti, než by čekal, kdy si zase tamní režim usmyslí ho za jeho postoje, kterých se nehodlal vzdát, poslat za mříže. Jeho hnutí se jmenovalo Slovanský Svaz, a mělo za cíl budovat velké a silné, čistě slovanské Rusko na národně-sociálních hodnotách.

Později se tito dva národovci rozhodli spojit v jedno silné pronárodní uskupení, co se jmenovalo jednoduše Rusové a mělo sjednocovat všechnu pronárodní iniciativu v Rusku do jednoho silného hnutí. Tím projevili mnohem více moudrosti a prozíravosti než mnozí čeští, slovenští nebo třeba i němečtí národovci, když pochopili, že je potřeba se k prosazení společné myšlenky spojit do co největšího celku, a ne se neustále tříštit na malé frakce a každý bojovat jenom na "svém písečku", jako se to bohužel dnes většinou děje u těch zde jmenovaných. Zároveň však proti sobě popudili globalistický žido-zednářský establishment Putinova Kremlu, a ten se nakonec proti nim rozhodl tímto brutálním způsobem zakročit a poslal je na mnoho let za mříže, protože v nich začal spatřovat reálnou hrozbu.

Hnutí Proti Nelegální Migraci sice i dnes funguje dál, ale chybí mu v jeho čele silná osobnost, která by dokázala burcovat národ z letargie a jeho současné vedení se už bojí vykazovat radikálnější aktivity v obavách z dalších perzekucí. Hnutí se vlastně stalo jenom vyprázdněnou skořápkou bez reálné šance něco změnit. Podobně se do ústraní nakonec stáhl i jejich dřívější mentor Alexander Barkašov, ale u něj se to dá pochopit, protože již patří výrazně ke starší generaci. Tito dva radikální nacionalisté jsou nejvýraznějšími, rozhodně však ne ojedinělými případy, kdy v Rusku někdo čelí perzekucím za svoje nacionalistické a anti-globalistické postoje. V posledních letech Putinova režimu muselo z Ruska emigrovat již mnoho "nepohodlných osob" s takto radikálně pronárodními postoji, někteří i přímo na Ukrajinu, byť tamní sionistická vláda si s tou kremelskou může v mnohém podat ruce, aspoň jim tam nehrozí bezprostřední postih. A mnoho těch, kteří svoji vlast opustit nestihli nebo nechtěli, dnes za svoje pro režim "nepohodlné" názory sedí stejně jako pan Potkin za mřížemi tamních nehostinných věznic s mnohaletými tresty.

Je třeba si uvědomit, že prakticky VŠECHNY světové vlády dnes podléhají stejným žido-zednářským elitám v pozadí a pokud se nějaká profiluje jako "alternativa", která je tou jedinou spravedlivou, co chce všechny ostatní "zachránit" z jejich spárů, samozřejmě tvrdou válečnou ofenzivou, protože "po dobrém to už nejde", tak je to téměř jistě jenom další z jejich krvavých psychologických her k manipulaci s davy a posilování vlastní moci. Skutečnou alternativou jsou dnes právě POUZE tyto marginální skupiny tzv. "extrémistů", a právě proto jsou všude na světě tolik perzekvovány a umlčovány. Zde platí pořekadlo: "Chceš-li poznat skutečnou pravdu, poslouchej ty, kterým je zakázáno mluvit".