VIII. celostátní sjezd DM

2019-10-19-1

VIII. celostátní sjezd Dělnické mládeže, který se konal 19.10.2019 v Praze, zvolil staronového předsedu a s ním i předsednictvo celé organizace.

Hostem sjezdu byl i předseda DSSS Tomáš Vandas, který poděkoval vedení za jeho poctivou práci a organizaci popřál hodně zdaru do budoucna. Dále byl přítomen výkonný místopředseda Jiří Štěpánek a aktivní čestný člen DM Dominik Bastl.

Po bilancování minulého období, vytyčení 14 bodů cílů hnutí a zdravici bylo konečně přistoupeno k volbě vedení, které dostalo jednohlasnou podporu. Předsedou DM je tedy od 19. října 2019 Martin Aubrecht. V předsednictvu s ním zasednou ještě místopředsedkyně Nela Veselá, tajemník Patrik Čížek, a dále členové předsednictva Veronika Jana Pospíšilová a Martin Helebrandt. Dále sjezd provedl malou úpravu stanov.

,,Jsem velmi poctěn možností pokračovat v práci pro Dělnickou mládež. Čekají nás opravdu krušné časy. Rudé neomarxistické zrůdy chtějí Evropu zotročit pomocí kapitalismu a multikulturních zvráceností. Urychleně musíme převychovat českou mládež! Naše organizace jí má opravdu co nabídnout. Jdeme cestou odporu a budeme jej stupňovat,'' řekl po svém zvolení předseda Martin Aubrecht.

 

Identita - mládež - revoluce!

-red-