Vznikly Hlídky Dělnické mládeže

7. června 2019 

DM založila nový projekt s názvem Hlídky Dělnické mládeže (HDM). Cílem hlídek je dohlížení na dodržování pořádku v našich obcích a ochrana obyvatel. Pokud hlídka zjistí porušování zákona, přivolá bezpečnostní složky a poskytne jim součinnnost. Pokud je člen hlídky fyzicky napaden, brání se účinně tak, jak mu umožňuje § 29 zákona č. 40/2009 Sb.
Img_20190606_193110_120
Pravidla HDM:
- každá hlídka má svého velitele
- člen hlídky musí být starší 18 let
- minimální počet členů hlídky jsou 3 osoby
- člen hlídky nesmí být pod vlivem alkoholu
- člen hlídky musí být označen páskou DM, tričkem DM nebo viditelně nošenou "plackou'' DM
- člen hlídky nesmí být ozbrojen
- člen hlídky se nesmí nechat vyprovokovat k protiprávnímu jednání
HDM nabízí spolupráci všem vlastenecky smýšlejícím lidem, kterým není lhostejná bezpečnost našich obyvatel. Naše města a obce musí patřit slušným občanům! Dělnická mládež maká na svojí fyzičce a sebeobraně. Přidej se k nám i Ty!