Zimní soustředění DM na Kokořínsku

2020-02-25-1

Ve dnech 25.1. - 26.1.2020 podnikla Dělnická mládež zimní soustředění v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Tuto akci jsme pojali jako zimní kurz přežití v přírodě, které se zúčastnil také předseda DSSS Pardubického kraje Marek Nechala a předseda Mladých nacionalistů Viktor Táborský. Termín byl dlouho dopředu daný a pochod musel proběhnout za každého počasí.

2020-02-25-2

V sobotu dopoledne jsme vyjeli vlakem z Mělníka do Lhotky u Mělníka, která leží přímo na hranici Kokořínska. Vyšli jsme po červené turistické značce Kokořínským dolem, proti proudu potoka Pšovky směrem na sever. Cestou kolem krásných pískovcových skal a zamrzlých rybníků jsme měli krátké pauzy, kdy jsme si ukazovali triky pro přežití v přírodě a výbavu do přírody, kterou jsme měli s sebou. Pod hradem Kokořín jsme odbočili po zelené značce směrem k jeskyni Nedamy, u které jsme posvačili. Po prozkoumání tohoto skalního útvaru jsme pochodovali k jeskyni Kostelíček, která se dle plánu měla stát naším nocovištěm. Došli jsme sem ještě za denního světla, tak jsme nelenili a rychle nasbírali v lese velkou zásobu dřeva na oheň. Oheň jsme rozdělali pomocí magnesiového křesadla. Vatra nás příjemně hřála a opékali jsme si na ní buřty, maso a další dobroty. Přišla řada na politickou debatu, při které jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba zničit prameniště hniloby liberální společnosti, ve které žijeme. Po půlnoci jsme ulehli do svých spacích pytlů. Náš čestný člen Dominik Bastl se obětoval k držení noční hlídky. Celou noc až do rána hlídal vyvěšené prapory a udržoval oheň pro ranní přípravu jídel a napojů. Po snídani a důkladném uklizení jeskyně od odpadků jsme šli po zelené turistické značce až do města Mšeno. Ve Mšeně jsme nasedli do vlaku směr Mělník.

2020-02-25-3

Naše výprava si vychutnala nádhernou zimní přírodu i s absencí sněhu. Noc byla mrazivá. Každý byl vděčný za svůj spacák a hlídkař za udržovaný oheň. Tak, jak je v Dělnické mládeži tradicí, nenastala mezi účastníky žádná konfliktní situace a všichni jsme přirozeně kooperovali. Znovu se sestavila skvělá parta i s některými novými lidmi. I přes kluzký terén namrzlých skal se nikomu nic nestalo. Stačilo by jen malé zaváhání a neštěstí by bylo na světě. Pozvedni s námi prapor odporu - prapor DM!

KAMARÁDSTVÍ, ČEST, DISCIPLÍNA!

Martin Aubrecht, předseda DM