Ani my nácky a fašisty v Brně nechceme

10941860_820523021335342_3349770606398090193_n 14. dubna 2015 Jako pořadatelé tradiční národovecké prvomájové akce, která proběhne letos 1. května v Brně, se pozastavujeme nad fašizoidním chováním našich ideových odpůrců. Ti hlasitě varují před „pochodem nácků“, ale jako „náckové a fašisté“ se projevují paradoxně právě jedině naši odpůrci. Chtěli by „blokovat neonacistický pochod“, „nedat neonacistům prostor“, přitom ale o neonacismu mluví jedině oni sami. Demonstrace „Evropo povstaň“ cílí na problémy evropského kontinentu v 21. století, a rozhodně ne toho předcházejícího.

Dalo by se tedy dospět k tezi, že říkáme něco jiného, než si opravdu myslíme, abychom si tak nezkazili jméno před veřejností. Ale je tomu opravdu tak? Nestojí za vším zkrátka politický boj rivalů z opačných politických pólů, kdy se jedni snaží prostě očernit druhé? Kritizujeme státní politiku, ekonomický systém, prospěchářství, masivní neřízenou imigraci a vyzýváme Evropu „k povstání“, k duchovní obrodě sebe sama. To všechno je jen zástěrka, nebo jsou to upřímně mířená témata k diskuzi k dobru politické pluralitě? Posuďte sami…

O tom, že blokádníci nejsou žádní nestranní občané bojující proti zlu, jsme se zmiňovali už v naší pozvánce na akci:

„Dá se takřka s určitostí předpokládat, že i letos se najdou blokádníci, kteří nesnesou, aby v ulicích byly slyšet jim nepohodlné názory. A jsou to znovu tytéž kruhy netolerantních liberálů a demokratů (zástupci etablovaných politických stran), případně rudých fašistů (Antifa a další radikálně levicové spolky), případně obsahem jejich nesourodá slátanina (Nesehnutí, Žít Brno, Zelení…), kteří třeba pod účelovou platformou (například v minulosti: Brno blokuje, Listopadem to nekončí, Valentýnka pro Konvičku) hlásají svoji nenávist ke všemu, co zavání politickou nekorektností či jen rozdílnými náhledy na určitou problematiku.

Tolik jen na vysvětlenou toho, že v případě těchto rádoby studentských a občanských protestů proti „neonacistům“ drží taktovku vždy tytéž politické kruhy stojící dlouhodobě v protipólu hodnot, jaké zastává národně opoziční hnutí. Na druhou stranu tyto protiakce vždy dodávají našim velkým manifestacím určitou jiskru a především mediální pozornost, na kterou jsou vůči nám jinak sdělovací prostředky docela skoupé.“

www.delnickamladez.cz

Jménem blokádníků vystupuje mj. také radní ze Žít Brno Svatopluk Bartík. Smutná vizitka vedení brněnské radnice, která místo občanské práce vyvíjí politicky zainteresované aktivity. Podobně se také angažuje další radní ze stejného spolku a člen vedení brněnského sokola Michal Doležel, který do politických tahanic rovnou zatahuje jméno celého oddílu Sokol Brno I.

Takže politická iniciativa „Brno blokuje“ zkrátka nestrpí projev jiných politických idejí v ulicích, a tak jej hodlá zablokovat - čímž ale porušuje zákon. Nejsou to tedy pořadatelé prvního máje, nýbrž jejich odpůrci, kdo nerespektují demokratická pravidla, kterými se naši odpůrci toliko ohánějí.

„Přestupku se dále dopustí ten, kdo

a) neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;

b) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;

c) jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;

d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie České republiky,

e) neoprávněně vnikne do shromáždění;

f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;

g) brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,

h) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.“

Zákon hovoří jasně. Na jednu stranu sice jejich aktivitu vítáme, protože nám přinese tolik pozornosti, kolik bychom nezískali, ani kdybychom se přetrhli. K dodržování zákonů však nenabádáme jen ostatní, ale vyzýváme k tomu i své příznivce. Vyzýváme je, aby na naši akci samé nazavdávali žádnou záminku k systémovým represím vůči našim aktivistům. Platí přísný zákaz přinášení předmětů, které by se daly považovat za zbraně, či nošení symbolů, které by mohly být v rozpory se zákony ČR.

Můžeme také jedině souhlasit se spisovatelem Jaroslavem Rudišem z iniciativy „Neonacisty v Brně nechceme“. „Hloupost, rasismus a nácky nechceme. Nejen v Brně. Nejen na 1. Máje,” vyjadřuje se Rudiš na webu iniciativy. Naprostý souhlas, ani my nechceme hloupost, rasismus (jestli jsou někde vidět v Brně jeho projevy, pak bezesporu více v opačném gardu někde na proslulém Cejlu, než-li jakkoliv jinak) a nácky-blokádníky.

Po zhodnocení všech faktů jsme tedy podali trestní oznámení kvůli omezování shromažďovacího práva a také žádost o ochranu shromáždění.

Naším soupeřem však nejsou a nikdy nebudou žádní blokádníci. Tak omezený rozhled skutečně nemáme. Naším nepřítelem, který soustavně pronásleduje naše aktivisty a kterého my chceme přemoci, je Systém. Alespoň však dodržujeme dané mantinely a neporušujeme zákony ČR.

Předsednictvo DM